...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0012 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Eervolle onderscheidingen bij de politie.
Datum indiening21/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Mijn vraag gaat over de toekenning van de eervolle onderscheidingen bij de politie. Bij de oprichting van de geïntegreerde politie in 2001 werd de toekenning van de eervolle onderscheidingen immers opgeschort. Naar ik verneem zouden de eervolle onderscheidingen officieel worden verleend na de ondertekening van de besluiten en is de procedure aan de gang. Men heeft voorts aangekondigd dat de regularisatie gefaseerd zou verlopen voor 2013 en de daaropvolgende jaren. Naar verluidt heeft het dossier inzake de toekenning van de eervolle onderscheidingen voor het personeel van de geïntegreerde politie vertraging opgelopen. Een personeelstekort zou aan het probleem ten grondslag liggen. 1. Hoe staat het met de behandeling van die dossiers? 2. Is de vertraging te wijten aan een personeelstekort? 3. Zal u het nodige doen om dat personeelstekort te ondervangen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Sinds de hervatting van de toekenning van de eervolle onderscheidingen in 2011 werden er reeds meer dan 5.500 eretekens in de Nationale Orden uitgereikt. Praktisch alle dossiers die behoren tot het deel van 8 april 2001 werden behandeld. Alle voorstellen tot toekenning van een eervolle onderscheiding voor de delen vanaf 15 november 2001 tot einde 2004 werden voor behandeling naar de zones en de eenheden gestuurd. Daarvan zijn 1.300 dossiers afgewerkt: deze werden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd voor voorstel tot toekenning bij koninklijk besluit. Voor het jaar 2005 werd de voorbereiding gestart. Wat de burgerlijke eretekens betreft, is de testfase beëindigd. De eerste voorstellen zullen binnenkort naar de zones en eenheden verstuurd worden. 2 en 3. De toekenning van de eervolle onderscheidingen heeft enkele jaren stilgelegen wegens de afwezigheid van wettelijke en reglementaire teksten. Net als ik, kan u vaststellen dat sinds de heropstarting van de procedures een groot aantal dossiers behandeld kon worden. Ondertussen hebben de met die taak belaste personeelsleden de Kanselarij verlaten. De dienst van de Federale Politie waarbinnen de Kanselarij zich bevindt, heeft maatregelen genomen, zodat enkele medewerkers zich deeltijds kunnen bezighouden met het dossier van de eervolle onderscheidingen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenPERSONEEL | POLITIE | OVERHEID | EERVOLLE ONDERSCHEIDING