...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0011 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Mogelijkheid tot prenatale erkenning voor meeouders.
Datum indiening21/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Ik zou graag de huidige stand van zaken vernemen met betrekking tot de prenatale erkenning voor koppels, inclusief homoparen, en het vermoeden van ouderschap bij gehuwde lesbische koppels (of gehuwde homokoppels). In het geval van een homopaar kan de meeouder de afstammingsband met zijn/haar kind vandaag nog steeds enkel laten vaststellen na een lange en vaak omslachtige adoptieprocedure. Bij de geboorte heeft het kind juridisch gezien dus maar één ouder. De meeouder in kwestie kan evenmin aanspraak maken op geboorteverlof om zijn/haar kind mee te verzorgen. 1. Zult u maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de afstammingsband tussen de meemoeder of de meevader en het kind van meet af aan wordt erkend? 2. Zult u maatregelen nemen om heteroseksuele en homoseksuele koppels op gelijke voet te behandelen?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

Ik vestig er de aandacht op van het geachte lid dat de aangehaalde problematiek tot de bevoegdheden behoort van mijn collega, mevrouw Sleurs Elke, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën (vraag nr. 36 van 12 februari 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERLIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJK RECHT | KIND | SEKSUELE MINDERHEID | AFSTAMMING
Vrije trefwoordenERKENNING