...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0010 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jan Penris, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De geplande aanslag op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De NOS (Nederlandse Omroep Stichting) en het Nederlandse "Algemene Dagblad" brachten op 20 september 2014 uitgebreid verslag over een geplande, maar verijdelde aanslag op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. De aanslag werd beraamd door zogenaamde jihadisten die in Den Haag al de nodige technische voorbereidingen ter zake hadden getroffen. Het is opvallend dat de Nederlandse pers wel, en de Belgische overheid niet, over deze terreurdreiging hebben bericht. Om welke reden heeft u in dit dossier minder openheid betoond dan de Nederlandse overheden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

Het betreft hier een onderzoek dat in handen is van het federaal parket. Gelet op het geheim van het onderzoek, kon hier niet meer openheid aan gegeven worden. Niettegenstaande, mocht uit het onderzoek gebleken zijn dat er een aanslag op til was, dan zouden alle diensten hier onmiddellijk over ingelicht zijn teneinde de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenHOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | EG COMMISSIE | OPENBARE VEILIGHEID | TERRORISME