...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0005 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De inspanningen bij de federale politie inzake computercriminaliteit.
Datum indiening20/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Het gebruik van computers en internetapplicaties is steeds meer verspreid en is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De tendens bestaat ook om steeds meer voorzieningen via aansluitingen op het internet te laten functioneren. Ook in de medische wereld kent dit steeds meer toepassing. Hierdoor vergroot ook het risico op opzettelijke misbruiken van internettoepassingen die mogelijks ook het leven van mensen in gevaar zou kunnen brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het hacken van verluchtingssystemen of medische instrumenten. Het lijkt science fiction maar ook Europol waarschuwt in een recent rapport voor mogelijke misbruiken. In ons land is de Federal Computer Crime Unit (FCCU) bevoegd in de strijd tegen computercriminaliteit. 1. Kan u een overzicht geven van de middelen die de FCCU ter beschikking had in de afgelopen vijf jaar? 2. Hoeveel misdrijven werden de afgelopen vijf jaar door/bij het FCCU gemeld en voor hoeveel werd uiteindelijk ook een pv opgemaakt? 3. Kan worden nagegaan in hoeveel gevallen de daders van internetcriminaliteit daadwerkelijk zich ook in ons land bevinden en hoeveel in het buitenland? 4. Welke vormen van internationale samenwerking bestaan er tussen het FCCU en politiediensten van andere landen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B020
Publicatiedatum 13/04/2015, 20142015
Antwoord

De politiediensten gespecialiseerd in de strijd tegen cybercrime enerzijds, en in het forensische onderzoek van informatica- en telecommunicatiesystemen anderzijds, zijn uitgebouwd op twee niveaus: - de Regionale Computer Crime Units (RCCU's) binnen de gedeconcentreerde gerechtelijke politie (FGP's) en - de Federal Computer Crime Unit (FCCU) op nationaal niveau binnen de directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit. 1. Wat de personele middelen betreft: Het aantal personeelsleden FCCU op 1 januari van het betreffende jaar aanwezig (gedetacheerden IN meegeteld, gedetacheerden OUT niet meegeteld): 2010: 33 2011: 36 2012: 33 2013: 33 2014: 27. Dit zijn enkel de cijfers van het FCCU. In totaal zijn momenteel 161 personeelsleden werkzaam bij de CCU's, de FCCU inbegrepen. Wat de materiële middelen betreft: Er zijn geen afzonderlijke cijfers beschikbaar van het totale budget van de FCCU. Voor personeelskosten, werkingskosten en investeringskosten viel de FCCU tot nog toe onder het totale budget van de centrale directie DJF (EcoFin), die naast de FCCU nog verschillende andere diensten huisvestte. Er was in het verleden wel een specifiek budget beschikbaar voor de aankoop en het onderhoud van ICT-onderzoeksmateriaal voor de CCU's. Dit budget werd de afgelopen jaren aangewend door de FCCU voor de eigen werking en de werking van de gedeconcentreerde CCU's (26 eenheden). De budgetten voor de aankoop van specifiek onderzoeksmateriaal voor de CCU's van de afgelopen 5 jaar waren: 2009 : 813.891 euro 2010 : 531.000 euro 2011 : 410.805 euro 2012 : 431.869 euro 2013 : 311.018 euro. 2. In de politiedatabank worden geen meldingen geregistreerd, wel inbreuken en processen-verbaal. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal aanvankelijke processen-verbaal met als kwalificatie informaticacriminaliteit (informaticabedrog, informaticavalsheid, hacking en informaticasabotage), waarbij de registrerende eenheid de Federale gerechtelijke politie is, zowel op centraal als op gedeconcentreerd niveau. 2009 : 362 2010 : 451 2011 : 376 2012 : 499 2013 : 289. De bovenstaande getallen betreffen slechts 2 à 3 % van het totale aantal processen-verbaal inzake informaticacriminaliteit, hetgeen impliceert dat het gros van de vaststellingen op het niveau van de lokale politie plaatsvinden. 3. In de politiedatabank is slechts bij circa 10 à 15 % van de feiten van informaticacriminaliteit minimum één dader geregistreerd; alle overige feiten hebben een onbekende dader. Dit levert dus onvoldoende betrouwbare cijfers op om bovenstaande vraag te beantwoorden. 4. De CCU's werken via Europol en Interpol samen met tal van andere landen. Naast deze organen wordt samengewerkt met Belgische verbindingsofficieren in verschillende landen, nemen CCU-leden deel aan internationale opleidingen en conferenties alsook zijn bilaterale contacten uitgebouwd. De internationale contacten van FCCU situeren zich zowel op strategisch als operationeel vlak. De internationale contacten van de RCCU's zijn veeleer van operationele aard.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE SAMENWERKING | OVERTREDING | MISDAADBESTRIJDING | POLITIE | COMPUTERCRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | INTERNET