...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Rijkswachtwoningen. - Regie der gebouwen.
Datum indiening20/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Reeds in de vorige legislatuur kwam ik meermaals tussen omtrent de zogenaamde rijkswachtwoningen. Graag hadden we verder vernomen van de Regie der gebouwen wat de stand van zaken is op de dag van vandaag. 1. Kan u een oplijsting geven van rijkswachtwoningen per gemeente die in handen zijn van de Regie der gebouwen? 2. Kan u een oplijsting geven van de gemeentebesturen of OCMW-besturen waarmee er onderhandelingen lopende zijn? 3. Kan u een oplijsting geven van de gemeentebesturen of OCMW-besturen die interesse geuit hebben om een dergelijke woning aan te kopen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Een lijst met alle ex-rijkswachtwoningen van het land, die thans beheerd worden door de Regie der Gebouwen met vermelding van de status van de bezetting (cfr. bijlage 1). 2. Een lijst met de ex-rijkswachtgebouwen, waarbij gemeentebesturen en/of OCMW-besturen interesse betoond hebben voor de aankoop hiervan (cfr. bijlage 2).   In dit verband deel ik U mee dat de Regie der Gebouwen enkel kennis heeft van de interesse voor de logementen, die in aanmerking komen voor verkoop met behoud van woonrecht, dit bij toepassing van de beslissing van de Ministerraad van 20 september 2013. 3. Een lijst met de ex-rijkswachtwoningen, die voor verkoop in aanmerking komen, aangezien de rechthebbende de hiervoor opgemaakte driepartijenovereenkomst heeft ondertekend, en waarvoor interesse bestaat door het gemeentebestuur en/of OCMW (cfr. bijlage 3). Het is voor de Regie der Gebouwen niet mogelijk een antwoord te geven op het punt 2) van uw vraag, aangezien de onderhandelingen met de gemeentebesturen of de OCMW-besturen door de Aankoopcomités van de FOD Financiën gevoerd worden. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de Griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | OVERHEID | GEBOUW
Eurovoc kandidaat-descriptorenOCMW
Vrije trefwoordenREGIE DER GEBOUWEN