...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0003 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Algemene Nationale Gegevensbank. - Misdrijven.
Datum indiening20/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

1. Welke verschillende misdrijven zijn er opgenomen in de ANG - de Algemene Nationale Gegevensbank - een eenvoudige opsomming is hierbij voldoende? 2. Wanneer wordt de ANG dit jaar afgesloten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. In bijlage vindt u een tabel met de volledige lijst van de feiten die in de algemene nationale gegevensbank (ANG) ingevoerd kunnen worden. Het begrip van 'feit' in de ANG hergroepeert een aantal van strafrechtelijke inbreuken die van de nomenclatuur van Justitie komen. De lijst van feiten dekt het geheel van het Strafwetboek en de bijzondere wetten evenals bepaalde niet-strafrechtelijke evenementen die nuttig zijn voor de politionele activiteiten (bijvoorbeeld een verdwijning). De bijlage bij het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). 2. Wanneer de wetgever nieuwe inbreuken instelt, ofwel door herziening van het Strafwetboek ofwel door een nieuwe wet die strafrechtelijke sancties in voege laat treden, wordt de lijst van feiten vatbaar voor aanpassing. Punctuele aanpassingen kunnen maandelijks gebeuren, terwijl structureel twee keer per jaar grote aanpassingen van de tabellen worden uitgevoerd. Echter, met het oog op het produceren van de politionele statistieken, wordt de ANG op een moment T afgesloten om zo de partiële of jaarlijkse criminaliteitsstatistieken te kunnen publiceren. De volgende afsluitingsdatum van de ANG voor de jaarlijkse statistieken van 2014 zal plaatsvinden in de loop van de maand april 2015.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOVERTREDING | OPENBARE VEILIGHEID | GEGEVENSBANK