...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koenraad Degroote, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Identificatiekaarten voor bewakingsagenten.
Datum indiening20/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Mijn vraag betreft de identificatiekaart voor bewakingsagenten. Mij werd geattendeerd dat er een vertraging is opgetreden bij het uitreiken van deze kaarten door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie. 1. Over hoeveel identificatiekaarten gaat het? 2. Wat zijn de redenen dat bepaalde identificatiekaarten niet uitgereikt worden? 3. Wanneer voorziet men om deze kaarten uit te reiken, of tenminste de betrokkenen een afdoend antwoord te geven op hun vraag om hun kaart te krijgen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er is momenteel geen noemenswaardige vertraging bij de behandeling van de aanvragen tot identificatiekaart voor bewakingsagenten. Bij de aanvraagdossiers dewelke volledig zijn en waarbij niet werd overgegaan tot het opstarten van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden wordt de vooropgestelde afhandelingstermijn van drie weken gerespecteerd. Zo werden in de eerste helft van 2014 (tot eind juli) 4.610 van de 4.748 correcte aanvragen binnen de drie weken afgehandeld. Dit is 97 % van de totale aanvragen. 2. Een identificatiekaart wordt niet toegekend wanneer niet voldaan wordt aan de uitoefeningsvoorwaarden zoals bepaald in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid waaronder het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden. 3. Een aanvraag waarbij een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden wordt opgestart, kan enkel worden afgehandeld na resultaat van dit onderzoek. De duur ervan is afhankelijk van de feiten aan de basis van dit onderzoek. Na afloop van het onderzoek van de veiligheidsvoorwaarden worden de betrokkenen telkens aangeschreven met het resultaat van dit onderzoek. Dit is reglementair voorzien.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenIDENTITEITSBEWIJS | OFFICIEEL DOCUMENT | PERSONEEL | OPENBARE VEILIGHEID | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoordenBEWAKINGSONDERNEMING