...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0001 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jan Penris, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel De ABVV-actie "OneDayInterim".
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De socialistische vakbond ABVV lanceerde een nepcampagne rond het zogenaamde uitzendbedrijf "One Day Interim", dat gespecialiseerd zou zijn in dagcontracten. Het ABVV maakte zich daarna zelf boos via een persbericht waarin het de komst van dit interimkantoor een aanfluiting voor de hele interimsector noemde en met juridische stappen dreigde. Heel wat bonafide werkgevers en werknemers reageerden op de advertenties van One Day Interim. 1. In hoeverre acht u dit soort praktijken juridisch verantwoord? 2. Kunt of wilt u op de ene of andere manier de betrokken vakbond deontologisch ter verantwoording roepen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

Uitzendarbeid is een dienstverlenende activiteit die behoort tot het domein van de private arbeidsbemiddeling. De uitoefening van dergelijke arbeidsbemiddelingsactiviteiten is in ons land aan specifieke regels en voorwaarden onderworpen. De vaststelling van deze regels en het toezicht op de naleving daarvan behoren echter tot de exclusieve bevoegdheid van de gewesten op grond van artikel 6, § 1, IX, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de hervorming der instellingen. Het komt bijgevolg aan de bevoegde gewestministers en hun administratie toe om na te gaan of in het kader van de ABVV-campagne (Algemeen Belgisch Vakverbond) rond het fictieve uitzendbedrijf "OneDayInterim" er sprake is geweest van enige overtreding op de regels die dienaangaande in hun gewest zijn vastgesteld. Voor het overige kan ik meedelen dat iedere belangenorganisatie de vrijheid heeft om te bepalen rond welke thema's zij campagne wenst te voeren. De keuze voor de inzet van bepaalde campagnemiddelen behoort uiteraard tot de verantwoordelijkheid van die organisatie, die daarover zelf beslist zonder evenwel bestaande rechtsregels met de voeten te kunnen treden. Het zijn zoals gezegd de bevoegde gewestministers die moeten beoordelen of dit het geval is geweest.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenTIJDELIJK WERK | BEROEPSDEONTOLOGIE | VAKBOND | ARBEID