...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0291 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel De Freedom Online Coalition en de afwezigheid van BelgiŽ hierin.
Datum indiening19/10/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/11/2015

 
Vraag

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 176 van 23 juni 2015 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 31) bleek dat uw diensten het mogelijke lidmaatschap van BelgiŽ tot de Freedom Online Coalition, een open groep van ondertussen 25 regeringen die zich gezamenlijk inzetten om de internetvrijheid te waarborgen en te bevorderen, zouden onderzoeken. We zijn ondertussen enkele maanden verder en graag had ik een stand van zaken gehad. 1. Wat is de stand van zaken betreffende het onderzoek naar het mogelijk lidmaatschap van BelgiŽ tot de Freedom Online Coalition? 2. Hebben uw diensten contact gehad met deze open groep? Zo ja, wat werd er besproken en zijn deze gesprekken met een positieve noot geŽindigd? 3. Is het Vlaanderen als deelstaat toegelaten, mits een negatieve beslissing van de federale regering, zelf een procedure op te starten richting lidmaatschap?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Nieuwe antwoord
Antwoord

1. en 2. Zoals ik in mijn vorige antwoord (24 juni 2015) vermeld heb, zijn de principes van internetvrijheid waarden die ik volledig onderschrijf. Wat de Belgische staat betreft, die verdedigt de principes van vrijheid, waar ook ter wereld, in alle media en in elke internationale instantie waar die principes aan bod komen. Zo volgt mijn administratie de werkzaamheden van het Forum voor internetgovernance (Internet Governance Forum - IGF), waar onder meer dergelijke problemen aan bod komen. Te onderstrepen valt, dat het IGF niet enkel bestaat uit vertegenwoordigers van een groot aantal regeringen (111 landen waren vertegenwoordigd op de jaarlijkse vergadering van 2013, die in IndonesiŽ plaatsvond), maar ook uit vertegenwoordigers van de stakeholders (privťsector, maatschappelijk middenveld, media, technische kringen, enz.). Momenteel telt de "Freedom Online Coalition" (hierna "Coalitie") 28 leden, waaronder enkele grote invloedrijke staten (bv. AustraliŽ, Canada, Verenigde Staten, Japan). Daartegenover staat dat vele landen afwezig blijven uit de Coalitie. BelgiŽ is ťťn van de 15 landen van de Europese Unie die niet zijn toegetreden tot de Coalitie, naast nog andere, kleine landen (bv. Denemarken, Luxemburg, Portugal), maar ook enkele grotere landen (bv. ItaliŽ, Spanje). Alle leden van de Coalitie ondertekenden het document "Freedom Online: Joint Action for Free Expression on the Internet" en gingen akkoord met het principe, dat de mensenrechten dezelfde zijn offline als online. De lidstaten van de Coalitie verbinden zich ertoe om onder meer:† - onderling informatie uit te wisselen over potentiŽle schendingen en andere maatregelen die een invloed hebben op de vrijheid van meningsuiting en de rechten van de mens via het internet en de verbindingstechnologieŽn in de wereld;† - politieke en projectmatige ondersteuning te bieden aan individuen, zodat ze in staat zijn hun mensenrechten uit te oefenen via internet en de verbindingstechnologieŽn, in het bijzonder degenen die in een repressieve omgeving opereren; - binnen de internationale en regionale bevoegde organisaties samen te werken, en via de diplomatie met de landen, teneinde de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van vreedzame vergadering te bevorderen, door middel van het internet en de verbindingstechnologieŽn; - gezamenlijk de ICT-ondernemingen te sensibiliseren voor hun verantwoordelijkheid op het gebied van de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden online. Wat de activiteiten betreft, organiseert de Coalitie elk jaar een conferentie (de laatste vond plaats in MongoliŽ in mei 2015). Naast deze jaarlijkse vergaderingen op hoog niveau, zijn er geregeld informele bijeenkomsten van de leden van de Coalitie, ter gelegenheid van conferenties en intergouvernementele vergaderingen rond de internetvrijheid. Daaruit zijn volgende punten gebleken: het hoofddoel van de Coalitie bestaat erin te ijveren voor respect van de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten op internet. De verbintenissen komen tot stand op het niveau van de lidstaten door de politieke ondersteuning van de regeringen, door een samenwerking binnen de internationale organisaties en via diplomatie met de landen, alsook door een sensibilisering van de ICT-ondernemingen met betrekking tot hun verantwoordelijkheid in verband met de rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting online. Op wereldvlak weegt de Coalitie relatief weinig door, vergeleken met andere internationale instanties. De vragen in verband met het naleven van de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting vallen niet onder de bevoegdheid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hetzelfde geldt voor het proces van de coŲperatie tussen lidstaten rond deze waarden binnen de internationale organisaties en met de landen via diplomatieke weg. Deze thema's vallen eerder onder de bevoegdheid van de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken. Om die reden heeft mijn administratie, via de Afdeling "Telecommunicatie en Informatiemaatschappi" geen contact opgenomen met de Coalitie. 3. Het komt mij niet toe, te antwoorden in de plaats van de Vlaamse regering, wat betreft de toetreding van Vlaanderen tot deze Coalitie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenVRIJHEID VAN INFORMATIE | POST EN TELECOMMUNICATIE | TELECOMMUNICATIE | INTERNET