...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1555 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Oeigoeren in Chinese kampen.
Datum indiening14/11/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/12/2018

 
Vraag

Volgens de Verenigde Naties zijn er mogelijk 1 miljoen Oeigoeren opgesloten in zogenaamde heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang. Onderzoekers ontdekten via satellietbeelden en openbare aanbestedingen een netwerk aan kampen. China verklaart dat Oeigoeren die opgesloten worden mensen zijn die beÔnvloed zijn door extremistisch gedachtegoed en de kampen louter heropvoedingskampen zijn. Tijdens de recente Universal Periodic Review van China in de VN-Mensenrechtenraad kwam dit onderwerp ter sprake, de kampen werden bekritiseerd door AustraliŽ, het Verenigd Koninkrijk, Canada, BelgiŽ, TsjechiŽ, Finland, Duitsland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten. China ontkende de kritiek en verklaarde dat het land de vrijheid beschermt van 55 etnische minderheden. 1. Het mandaat voor de VN-Mensenrechtenraad (2016-2018) loopt af. Volgt u dit dossier verder op? 2. Neemt u het voortouw in deze kwestie? 3. BelgiŽ stelde China de vraag of het land bereid is om een onafhankelijk onderzoek toe te laten door speciale rapporteurs. Blijft u hameren op dit punt?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B177
Publicatiedatum 21/12/2018, 20182019
Antwoord

Ik volg de mensenrechtensituatie van Oeigoeren in Xinjiang inderdaad van nabij op en heb niet geaarzeld om hierover mijn bezorgdheid te uiten. Dit staat los van ons mandaat in de Mensenrechtenraad. In het kader van het Universeel Periodiek Onderzoek (UPR) van China dat begin november plaatsvond, heeft BelgiŽ de aanbeveling geformuleerd om een einde te stellen aan de praktijk om nationale etnisch-religieuze minderheden die niet rechtmatig veroordeeld zijn voor een strafbaar feit op te sluiten in heropvoedingskampen, en om de personen vrij te laten die onder deze omstandigheden worden vastgehouden. BelgiŽ vroeg ook naar China's intenties om tegemoet te komen aan de bezorgdheden hieromtrent geuit door de Verenigde Naties. Ongerelateerd hieraan formuleerde BelgiŽ tijdens de UPR de vraag of China overweegt een permanente uitnodiging te richten aan de VN speciale procedures, en positief zal antwoorden op uitstaande aanvragen van speciale rapporteurs om het land te bezoeken. Van belang is inderdaad dat dit laatste onder meer van toepassing is op de VN Speciale Rapporteur inzake Minderheden, die een eerste verzoek indiende voor een bezoek aan China in 2009, en dit vervolgens herhaalde in 2010 en 2015. BelgiŽ kaart dit onderwerp ook aan in bilaterale contacten, zoals tijdens een gesprek met de Chinese ambassadeur te Brussel vorige maand. Daarnaast heeft ook de EU haar bezorgdheid geuit over de politieke heropvoedingskampen in Xinjiang, tijdens de septembersessie van de Mensenrechtenraad. Tot slot kan ik u verzekeren dat de mensenrechtensituatie van de Oeigoeren in Xinjiang een onderwerp is dat we actief zullen blijven opvolgen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ETNISCHE GROEP | BUITENLANDS BELEID | ETNISCHE DISCRIMINATIE | CHINA