...

Bulletin nr : B155 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1346 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel VN. - Seksuele intimidatie en verkrachting (MV 23172).
Datum indiening28/03/2018
Taal N
Publicatie vraag     B155
Publicatiedatum 09/05/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/04/2018

 
Vraag

De krant The Guardian heeft onlangs uitgepakt met een primeur van formaat. De krant rapporteert dat de Verenigde Naties seksuele intimidatie en aanranding hebben toegelaten en/of te weinig hebben gestraft. Daarbij bleven de slachtoffers in de kou en de daders onbestraft. Dat blijkt uit tientallen getuigenissen, vijftien daarvan in de laatste vijf jaar en zeven geregistreerde gevallen. Eén van de vrouwen getuigt over verkrachting. Drie vrouwen die seksuele intimidatie of aanranding hebben gemeld, stellen dat ze gedwongen moesten vertrekken of bedreigd werden. De vermeende daders zouden nog op post zitten. Volgens twee recent gepensioneerde topmedewerkers zou er in sommige posten een cultuur zijn om promotie te maken door seksuele gunsten te verschaffen. De VN heeft reeds laten weten dat cases van seksueel grensoverschrijdend gedrag ondergerapporteerd zijn. António Guterres zou nu van de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag een prioriteit maken. Ze beloven een beter beleid en betere procedures. Er zou een onderzoek komen en een hulplijn. 1. Is het departement op de hoogte van deze situatie of kan ze dit verhaal bekrachtigen? 2. a) In welke mate kan dit land druk zetten om deze praktijken bij de VN de wereld uit te helpen? b) Hoe zal dit gebeuren? c) Hoe zal dit opgevolgd worden? 3. De VN is een organisatie die normaliter opkomt voor iedereen. Deze praktijken gaan diametraal in tegen deze waarden. Hoe groot is de imagoschade voor de VN?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B156
Publicatiedatum 17/05/2018, 20172018
Antwoord

De onthullingen van The Guardian hebben inderdaad de aandacht van mijn departement gekregen. Mede naar aanleiding van deze onthullingen is een aantal hoge VN-functionarissen op non-actief gesteld terwijl onderzoek naar hun gedragingen zijn ingesteld. België zet zich wereldwijd reeds lange tijd actief in tegen seksueel misbruik en zal dit blijven doen, ook binnen de VN. Bij zijn aantreden heeft secretaris-generaal Guterres van de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik een prioriteit gemaakt. Hij heeft ter zake een zero-tolerance beleid aangekondigd. Begin 2017 heeft hij een door alle bureauhoofden mede ondertekende brief verzonden waarin nogmaals op dit zero-tolerance beleid werd gewezen en waarin tevens verschillende manieren om klachten van seksuele intimidatie aanhangig te maken, werden uiteengezet. Ook is een VN-brede werkgroep opgezet die onderzoekt hoe klachten van seksuele intimidatie beter te behandelen. Binnen het VN-Secretariaat worden maatregelen genomen om voorlichting te versterken over wat seksuele intimidatie is, hoe hiervan melding te maken en welke rechten slachtoffers hebben. Voorts overweegt het Secretariaat een personeelsenquête en het opzetten van een meldlijn om zicht te krijgen op de omvang van het probleem. België steunt de secretaris-generaal volledig in diens strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik en is van mening dat het bestraffen van dergelijk misbruik en het voorkomen van verdere uitwassen cruciaal is voor de geloofwaardigheid van de VN. België zal erop toezien dat het onderwerp prominent op de VN-agenda blijft figureren en dat de voornoemde opvolgingsmaatregelen genomen worden. Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de VN zelf als organisatie om daders te identificeren en passende maatregelen tegen hen te nemen, alsmede om zich te ontfermen over het welzijn van de slachtoffers van seksueel misbruik. België steunt ook het beleid van de secretaris-generaal om gender pariteit in de VN te versterken. Dit beleid begint zijn vruchten af te werpen voor wat de seniorposities betreft. De aanwezigheid van meer vrouwen op seniorposities zal zeker voor een verandering van mentaliteit zorgen in de behandeling van dergelijke praktijken. Uiteraard is België bereid expertise en informatie te delen waar nodig en wenselijk. Men mag van secretaris-generaal Guterres verwachten dat er hem veel aan gelegen is - zeker in het huidige tijdgewricht - kordaat op te treden tegen de uitwassen en de cultuur van straffeloosheid die The Guardian beschrijft. Ikzelf en mijn diensten zullen daarop in onze contacten met de secretaris-generaal en zijn senior management zeker ook blijven aandringen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | PERSONEEL | BUITENLANDS BELEID | SEKSUEEL GEWELD | VROUW | BEROEPSLOOPBAAN