...

Bulletin nr : B143 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1262 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Slavernij in LibiŽ.
Datum indiening08/12/2017
Taal N
Publicatie vraag     B143
Publicatiedatum 29/01/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/01/2018

 
Vraag

Midden november 2017 hebben CNN-journalisten een schokkende onthulling gedaan. In LibiŽ worden migranten verkocht als slaven rond de hoofdstad Tripoli. Een panel van VN-experts, waaronder Urmila Bhoola, speciaal rapporteur voor hedendaagse slavernij en Felipe Gonzalez Morales, speciaal rapporteur voor mensenrechten en migranten, zonden een communiquť de wereld in. Ze vonden de beelden extremely disturbing en VN-secretaris-generaal Guterres heeft alle VN-actoren in gang gezet om een onderzoek op poten te zetten. Slavernij is niet alleen een Libische case, ongeveer 40 miljoen mensen leven in een vorm van slavernij. Dit probleem is niet van gisteren. Zoals u eerder vermeldde in de bespreking van de beleidsnota en in de plenaire zitting van 23 november 2017 is het land hiermee bezig. 1. Wat is er bekend over de situatie in LibiŽ. Hoeveel effectieve cases zijn er ondertussen geregistreerd? 2. Alle VN-actoren zijn bezig met een onderzoek. VN-secretaris-generaal Guterres heeft een oproep gedaan aan alle competent authorities to investigate. Hoe draagt dit land bij tot het onderzoek? 3. Hoe wordt dit probleem bilateraal opgevolgd in de Libische case? 4. BelgiŽ draagt bij aan het EU-noodtrustfonds voor stabiliteit met het oog op de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika. Kunnen we effectief meten hoe onze fondsen voor deze case benut worden? Hoeveel wordt hier voor uitgetrokken? 5. Frankrijk heeft het initiatief gelanceerd om militair in te grijpen. Hebben we hier een tijdlijn van? Hoe steunen wij dit initiatief?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B158
Publicatiedatum 06/06/2018, 20172018
Antwoord

1. Ik beschik niet over exacte cijfers van het aantal gevallen van slavernij in LibiŽ. Het is zeker dat elk geval er ťťn te veel is. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) schat het aantal migranten in LibiŽ tussen 700.000 en ťťn miljoen. Velen van hen bevinden zich op plaatsen waar organisaties zoals het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) en de IOM geen toegang hebben. Het kan gaan om officiŽle detentiecentra (een dertigtal), irreguliere centra, transitcentra of passage- huizen beheerd door milities en criminele netwerken, alsook echte slavendrijvers die migranten als een koopwaar beschouwen die ze kunnen uitbuiten, verplicht tewerkstellen of seksueel uitbuiten. 2. Sinds de uitzending van de beelden van CNN, heeft de Libische regering zich geŽngageerd om een onderzoek te voeren en de daders van deze praktijken die ingaan tegen de nationale wetgeving, die slavernij verbiedt, te vervolgen. 3. Zowel via de Europese Unie als bilateraal pleit BelgiŽ er systematisch voor dat de Libische autoriteiten hun inspanningen verdubbelen om de mensenrechten te verbeteren, vooral van de meest kwetsbaren. Op 10 december jongstleden heeft BelgiŽ zich achter een verklaring geschaard van een twaalftal internationale partners die de Libische autoriteiten oproepen om de beschuldigingen van slavernij van migranten te onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek zo snel als mogelijk te publiceren. Op termijn vinden wij dat de detentiecentra in LibiŽ gesloten moeten worden. In de tussentijd roepen wij de Libische autoriteiten op om IOM en UNHCR ongehinderde toegang te verlenen tot alle detentiecentra opdat deze organisaties hun hulp kunnen opvoeren en de levensomstandigheden van de migranten en vluchtelingen kunnen verbeteren. 4. Ter herinnering, BelgiŽ draagt tien miljoen euro bij aan het EU-Noodtrustfonds voor stabiliteit met het oog op de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding. Dit bedrag werd onderverdeeld per geografisch kader: 5,5 miljoen euro voor de regio Sahel en het Tsjaadmeer; 4 miljoen euro voor de regio Noord-Afrika en 0,5 miljoen euro voor de Hoorn van Afrika. De Strategie van het Fonds, zoals goedgekeurd in La Valetta, definieert overigens de prioriteiten waarop de programma's moeten focussen rond vier interventiedomeinen: - de inclusieve economische ontwikkeling: jobcreatie en KMO's, professionele vorming, re-integratie van migranten bij terugkeer naar hun land van herkomst; - resilience: voedselzekerheid, sociale bescherming, integratie van ontheemden in gastgemeenschappen; - migratiebeheer: capaciteitsversterking in het domein van migratie, asiel, terugkeer, rechten van migranten; - ondersteuning van de governance en de Rechtsstaat: preventie van conflicten, radicalisering en gewelddadig extremisme, capaciteitsversterking op vlak van veiligheid en justitie, strijd tegen mensenrechtenschendingen. Voor wat betreft de opvolging en evaluatie, worden de resultaten van het programma op drie niveaus opgevolgd: op het programmaniveau, op het niveau van elke regio en allesomvattend op het niveau van het Noodfonds zelf. Teneinde de collectieve resultaten van de programma's te meten, ontwikkelt de EU samen met haar lidstaten een EUTF-Resultaatskader, opgebouwd rond de vier hogergenoemde prioritaire domeinen. Elk prioritair domein is verdeeld in verwachte resultaten en elk resultaat wordt gemeten aan de hand van een set indicatoren. Derhalve werden deze 19 macro-indicatoren gedefinieerd doorheen de drie geografische kaders en omspannen de vier domeinen. Deze indicatoren worden geÔntegreerd in alle projecten om ervoor te zorgen de resultaten per land en per regio te kunnen meten. Ik nodig u uit om de website te consulteren die in dit verband werd ontwikkeld teneinde op een transparante manier te informeren over de bereikte resultaten https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/. U zal er aldus de reeds door het fonds bereikte concrete resultaten kunnen raadplegen, voornamelijk op het vlak van inclusieve economische ontwikkeling of de bescherming en bijstand aan migranten, in het bijzonder aan de meest kwetsbaren. Betreffende de programma's gericht op LibiŽ werden tot op vandaag (tussen juni 2016 en juli 2017) vier nationale programma's goedgekeurd voor een totaalbedrag van 162 miljoen euro. Deze programma's zijn ofwel in de fase van de aanbestedingen, ofwel in de fase voorafgaand aan de tenuitvoerlegging. Deze projecten focussen op de vijf zwaartepunten van het Actieplan van La Valletta. 5. Er is geen enkele sprake van een militaire interventie in LibiŽ. In de marge van de vijfde top van de EU en de Afrikaanse Unie in Abidjan is er een akkoord gevonden tussen de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en IOM om het programma uit te breiden dat de vrijwillige terugkeer van migranten uit Libische detentiecentra naar hun land van herkomst moet versnellen en wat de vluchtelingen betreft om hen te herlocaliseren naar andere landen. De Europese Unie zal in dat kader financiŽle en logistieke steun geven en de Afrikaanse landen hebben zich geŽngageerd om consulair personeel ter plaatse te sturen om de identificatie van de migranten te vergemakkelijken. Eind 2017 is een totaal van 19.300 migranten naar hun land kunnen terugkeren dankzij IOM.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenAFRIKA | SLAVERNIJ | LIBIE | BUITENLANDS BELEID | VLUCHTELING | MIGRANT