...

Bulletin nr : B140 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1247 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Terugtrekking Verenigde Staten uit UNESCO.
Datum indiening14/11/2017
Taal N
Publicatie vraag     B140
Publicatiedatum 18/12/2017, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/12/2017

 
Vraag

Op 12 oktober 2017 hebben de Verenigde Staten aangekondigd dat ze zich terugtrekken uit UNESCO. De voornaamste redenen zouden de 500 miljoen dollar arrears, het uitblijven van reorganisatie en de anti-IsraŽl bias zijn. Kort na de mededeling trok IsraŽl zich ook terug uit UNESCO. Het is niet de eerste keer dat de VS zich terugtrekken uit UNESCO, president Reagan deed het in 1984. President Bush sloot de VS terug aan in 2002 maar stopte met de financiering toen Palestina lid werd. 1. Wat is het standpunt van de regering? 2. Wat zijn de gevolgen van deze beslissing? Welke impact heeft dit op het multilateralisme? 3. Chinees kandidaat Qian Tang heeft het niet gehaald om voorzitter te worden van UNESCO. China zet zijn pijlen op (semi-)verlaten internationale agentschappen om zijn invloedsfeer uit te breiden. China wil dus ook het gat vullen in de UNESCO. Welke effecten heeft dit?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B164
Publicatiedatum 20/07/2018, 20172018
Antwoord

Op 12 oktober 2017 hebben de Verenigde Staten hun beslissing aangekondigd om zich terug te trekken uit UNESCO. Met deze beslissing geven de Verenigde Staten gevolg aan reeds langer bestaande onvrede over een aantal beslissingen van de organisatie, vooral met betrekking tot Palestina. UNESCO verricht essentiŽle werken op het gebied van vredesbevordering door middel van scholing, wetenschap en cultuur. De werkzaamheden van UNESCO hebben een rechtstreeks effect op onze burgers en dragen bij aan de harmonieuze en vreedzame ontwikkeling van onze samenlevingen. De organisatie zet zich ook in voor het voorkomen van radicalisering door middel van scholing en cultuur, alsmede voor de bescherming van cultureel erfgoed in conflictgebieden. BelgiŽ betreurt dat het niet mogelijk is gebleken om een voldoende vertrouwensbasis te creŽren om bestaande verschillen van inzicht te overbruggen, teneinde terugtrekking te voorkomen. Het is desalniettemin bijzonder wenselijk dat UNESCO en de Verenigde Staten een constructieve verstandhouding ontwikkelen. In dat opzicht is de wens van Washington om als waarnemer betrokken te blijven bij het werk van de organisatie een positieve noot. Dit was het Belgische standpunt op 1 november tijdens de algemene vergadering van UNESCO in Parijs; en deze positie heeft mijn dienst tevens uitgedragen in zijn contacten met vertegenwoordigers van de Verenigde Staten. Voor wat betreft de gevolgen van de Amerikaanse beslissing, geldt dat deze zowel in BelgiŽ als binnen UNESCO zelf zullen worden geŽvalueerd. Geen inspanning zal worden gespaard om de universele missie van de organisatie gestalte te blijven geven - promotie van het multilaterale bestel is een centraal element van het Belgische beleid. Dit zal geschieden met een hervorming die ertoe moet leiden dat we niet minder, maar beter gaan doen, in lijn met het mandaat. Tot slot, in antwoord op het derde onderdeel van uw vraag, kan ik u melden dat de kandidatuur van de heer Qian Tang voor de functie van directeur-generaal van UNESCO niet op voldoende bijval heeft kunnen rekenen. China heeft de laatste tijd ontegenzeggelijk aanzienlijke, vrijwillige, financiŽle bijgedragen aan UNESCO geleverd. Het belang van UNESCO als instrument van internationaal beleid zal Peking niet zijn ontgaan. Binnen de context die u schetst, maar ook ten aanzien van de opkomst van nieuwe spelers op het wereldtoneel in meer algemene zin, is het ongetwijfeld in het belang van de Europese Unie en haar lidstaten om des te meer te investeren in internationale dialoog waarin we onze gezamenlijke waarden kracht bijzetten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenVERENIGDE STATEN | BUITENLANDS BELEID | UNESCO