...

Bulletin nr : B140 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1246 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Iraanse Revolutionaire Garde. - Blacklist.
Datum indiening14/11/2017
Taal N
Publicatie vraag     B140
Publicatiedatum 18/12/2017, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/12/2017

 
Vraag

Het Amerikaans Congres heeft de voorbije zomer sancties genomen tegen enkele landen waaronder Iran. De sancties tegen Iran resulteren in de effectieve blacklisting van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC). Daarnaast hebben 265 Europese parlementsleden in een statement opgeroepen om de IRGC op de Europese blacklist te plaatsen. Volgens het statement maakt IRGC zich schuldig aan mensenrechtenschendingen, repressie van vrouwen en minderheden en steun aan terrorisme in de regio. 1. Wat is het standpunt van de regering? 2. De IRGC heeft het leeuwendeel van de Iraanse economie in handen. Welke impact zou een eventuele Europese blacklisting hebben op multilaterale en bilaterale onderhandelingen? In het bijzonder over handelsgesprekken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B153
Publicatiedatum 20/04/2018, 20172018
Antwoord

1. Allereerst wil ik stellen dat de verdediging van de mensenrechten een essentieel onderdeel is van het buitenlandse beleid van België, zeker ten aanzien van Iran. In elk bilateraal contact met Iran komen de mensenrechten aan bod. De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) staat als aparte organisatie niet op de EU-sanctielijst, maar in het kader van het EU-sanctieregime op basis van ernstige schendingen van de mensenrechten en het EU-sanctieregime inzake nucleaire proliferatie zijn wel een aantal individuele IRGC-leden opgelijst. Belgische bedrijven dienen zich te houden aan die sanctielijst wanneer zij zaken doen met Iraanse bedrijven. 2. Eventuele handels-onderhandelingen met Iran, gebeuren met de Iraanse regering en niet met de IRGC. Gelet op de grote belangen van de IRGC in het Iraanse bedrijfsleven, zou een oplijsting van de IRGC op de EU-sanctielijst een aantal verdere beperkingen opleggen om zaken te doen met Iraanse bedrijven waar de IRGC een belang in heeft.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenVERENIGDE STATEN | IRAN | BUITENLANDS BELEID | INTERNATIONALE SANCTIE