...

Bulletin nr : B128 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1741 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nahima Lanjri, CD&V
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel De belastingaangiftes (MV 19610).
Datum indiening12/07/2017
Taal N
Publicatie vraag     B128
Publicatiedatum 23/08/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/08/2017

 
Vraag

Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor bepaalde groepen van belastingplichtigen zijn er echter uitzondering voorzien op deze regel. Het gaat hier vooral over belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie zeer stabiel is. Dit kan gaan om gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen, enz. Voor deze mensen bestaat er een andere procedure, namelijk het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In de brief die deze mensen krijgen, kan men een simulatie terugvinden van de berekening van zijn of haar belastingen op basis van de fiscale gegevens die de belastingadministratie op dat moment ter beschikking heeft. Men vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag in terug. Als men dus zo'n voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, moet men geen belastingaangifte meer invullen en indienen. Ik heb echter te horen gekregen dat verschillende belastingplichtigen, die onder bovenstaande categorieŽn vallen en vorige jaren altijd een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen hebben, dit jaar terug een bruine omslag in de bus hebben gekregen, waarbij men werd uitgenodigd tegen eind juni een belastingaangifte in te vullen en op te sturen. Blijkbaar zou een technische fout bij de belastingadministratie hier aan de basis gelegen hebben. 1. Kan u verduidelijken wat er juist is fout gelopen bij uw diensten? 2. Kan deze situatie door de administratie nog worden rechtgezet? Zo ja, hoe? 3. Krijgen deze groepen van belastingplichtigen eventueel extra tijd om, bij het eventueel uitblijven van een administratieve oplossing, hun belastingaangifte in te dienen? 4. Kan u vertellen welke maatregelen u zal nemen om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B132
Publicatiedatum 06/10/2017, 20162017
Antwoord

Jaarlijks wordt de doelgroep inzake de voorstellen van vereenvoudigde aangiften (VVA) geanalyseerd en bepaald. De situatie van de belastingplichtigen kan jaar na jaar verschillen. Bepaalde situaties worden dan ook uitgesloten uit de doelgroep. Dit is onder meer het geval wanneer: - een van de belastingplichtigen overleden is; - er buitenlandse roerende inkomsten werden ontvangen; - de belastingplichtige een 2de onroerend goed verwerft of bezit; - wanneer een VVA ingevolge een bepaalde reden werd geblokkeerd voor een vorig aanslagjaar kunnen deze niet meer mee genomen worden in de selectie van het huidige jaar. Ik heb geen weet van noemenswaardige problemen bij het bepalen van de doelgroep van de VVA's voor aanslagjaar 2017. Het bepalen van de doelgroep die een VVA ontvangt is een ingewikkeld proces, die tot kleine verschillen kan leiden in de selectie van de meer dan twee miljoen VVA's die jaarlijks worden verstuurd. Mocht de belastingplichtige van oordeel zijn dat zijn situatie hetzelfde gebleven is, en dat hij geen reden ziet waarom hij een aangifte heeft ontvangen en geen VVA, dient hij contact op te nemen met de dienst beheer, waarvan het adres op zijn aangifte staat vermeld. Toch wil ik u er ook op wijzen dat belastingplichtigen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangiften, hierop beroep kunnen doen tot 30 juni 2017. En de belastingplichtigen die via Tax-on-web hun aangiften indienen, kunnen dat tot 13 juli 2017. Binnen Tax-on-Web kan de belastingplichtige ook gebruik maken van de codes die vooraf ingevuld zijn. Als een VVA onvolledig of onjuist is heeft de belastingplichtige twee mogelijkheden om deze aan te vullen of aan te passen: - via Tax-on-web; - door het meegestuurde antwoordformulier correct in te vullen en te verzenden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTINGAANGIFTE