...

Bulletin nr : B119 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1029 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Kampen TsjetsjeniŽ.
Datum indiening19/04/2017
Taal N
Publicatie vraag     B119
Publicatiedatum 30/05/2017, 20162017
Status vraagVraag gepubliceerd zonder antwoord
Termijndatum23/05/2017

 
Vraag

Onlangs doken er berichten op van detentiecentra/kampen in TsjetsjeniŽ. U heeft publiek verklaart dat indien deze berichten worden bevestigd, een onderzoek nodig is, daders moeten worden vervolgd en slachtoffers juiste compensaties moeten ontvangen. 1. Mevrouw Federica Mogherini vraagt voor een onderzoek naar de berichten. Heeft de regering, net zoals de Vlaamse, zich ook formeel achter de oproep geschaard om een grondig onderzoek te voeren? Kunt u een stand van zaken geven? 2. Zal BelgiŽ ook extra acties/maatregelen nemen? Zo ja, onder welke vorm en op welke schaal?

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | BUITENLANDS BELEID | KAUKASUSLANDEN