...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0484 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschapsbeleid
Titel Unia. - Zaak Achbita.
Datum indiening31/03/2017
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/05/2017

 
Vraag

Unia stond mevrouw Achbita bij in een gerechtelijke procedure die ondertussen loopt sinds 2006. Hoewel de jaarrekening van Unia gerechtskosten weergeeft, is het niet mogelijk te achterhalen hoeveel van dit bedrag naar deze veel besproken zaak ging. 1. Hoeveel was de totaalkost van deze zaak voor Unia, van 2006 tot nu? 2. Hoeveel waren de gerechtskosten van de procedure voor de arbeidsrechtbank? 3. Hoeveel waren de gerechtskosten van de procedure voor het arbeidshof? 4. Hoeveel waren de gerechtskosten van de procedure voor het Hof van Cassatie? 5. Hoeveel waren de gerechtskosten van de procedure voor het hof van justitie? 6. Deed Unia beroep op een extern advocatenkantoor? Indien ja, welk kantoor en op basis van welke procedure/criteria werd dit geselecteerd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B117
Publicatiedatum 16/05/2017, 20162017
Antwoord

Hoewel Unia tijdig is geďnformeerd over uw vraag, heeft het binnen de gestelde termijn enkel de volgende informatie bezorgd: - Totale kostprijs Zaak-Achbita (2006-2016): 142.042, 88 euro. - Aandeel kosten Zaak-Achbita in alle advocatenkosten voor dezelfde periode (3.034.255,98 euro): 4,7 %. - Voor de Zaak-Achbita werd beroep gedaan op het advocatenbureau AllenOvery. Omdat de ter beschikking gestelde informatie slechts zeer ten dele een antwoord inhoudt op uw vragen heb ik gevraagd om alsnog meer gedetailleerd informatie te ontvangen. Unia heeft hierop geantwoord dat dit geen sinecure is omdat de initiële rechtszaak is gestart in 2006. Tegelijkertijd heeft het wel bevestigd dat ze verdere opzoekingen zullen doen om meer gedetailleerde antwoorden te verstrekken. Van zodra ik hierover beschik zal ik niet nalaten dit aan U en het voltallige parlement te bezorgen.


 
Status 2 réponse complémentaire - aanvullend antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B120
Publicatiedatum 07/06/2017, 20162017
Antwoord

Aanvullend antwoord van de staatssecretaris mevrouw Zuhal Demir bij het antwoord van 9 mei 2017 op vraag nr. 484 van 31 maart 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 117). - Totaalkost van de rechtszaak (van 2006 tot nu): 160.611,95 euro ° Procedure arbeidsrechtbank: 79.712,62 euro ° Procedure arbeidshof: 29.674,83 euro ° Procedure Hof van Cassatie: 21.368,83 euro ° Procedure hof van Justitie: 29.855,67 euro - Wat betreft het extern advocatenkantoor en de selectiecriteria en -procedure heeft UNIA rekening gehouden met: ° Taalrol: Nederlands ° Geografisch criterium: Vlaanderen/Antwerpen ° De aard van het dossier: Arbeidsrecht ° Belang van het dossier: prejudiciële vraag richten aan het Hof van Justitie van de Europese Unie ° Urgentie: niet van toepassing ° Honorarium: is proportioneel in functie van de complexiteit van het dossier.

 
Eurovoc-descriptorenOPENBARE INSTELLING | GERECHTSKOSTEN | BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE | RECHTSINGANG