...

Bulletin nr : B111 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1396 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel MUG-helikopter.
Datum indiening13/02/2017
Taal N
Publicatie vraag     B111
Publicatiedatum 24/03/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/03/2017

 
Vraag

Ondanks het palmares van de MUG-helikopter van het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) in Brugge weigert de Oost-Vlaamse deputatie om nog een financiŽle bijdrage te leveren en stelt ze vragen bij de efficiŽntie van de helikopter. De helikopter heeft nochtans een actieradius van ongeveer 1,5 miljoen mensen en dekt een groot deel van het Meetjesland. De provincie West-Vlaanderen wil de financiering wel behouden. Volgens studierapporten bewijst de helikopter jaar na jaar zijn nut en meerwaarde. De starttijd van de tweemotorige Ecureuil AS 355-F2 ligt rond de 4 minuten na oproep en vliegt aan 3 km per minuut. De gemiddelde snelheid van een MUG-voertuig wordt geschat op 1 km per minuut. Een helikopter kan in vogelvlucht dus logischerwijs sneller grote afstanden overbruggen. Dat maakt het verschil tussen leven en dood voor de patiŽnt. Momenteel kost de uitbating van de helikopter 500.000 euro. De financiering kwam tot nu toe van de West-Vlaamse provincie, de meeste West-Vlaamse gemeentebesturen, een tiental Oost-Vlaamse gemeenten en de Oost-Vlaamse provincie. Heden kan de helikopter ook nog rekenen op particuliere sponsors. Dat is hartverwarmend maar we hebben een permanente oplossing nodig voor deze cruciale hulpverlening. Een MUG-helikopter is geen luxe. 1. Wat is uw standpunt in deze zaak? Beschouwt u de helikopter als een effectief en efficiŽnt ambulancevervoersmiddel? 2. Hoe zit het concreet met de financiering van de MUG-helikopter? Kunt u een specifiek overzicht geven wie wat financiert? 3. Ziet u een oplossing voor dit probleem?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B133
Publicatiedatum 20/10/2017, 20172018
Antwoord

De vernieuwde benadering van het gebruik van helikopters binnen de dringende medische hulpverlening maakt deel uit van mijn plan aangaande de niet-planbare zorg. Helikopters zijn zodra ze in de lucht zijn inderdaad sneller dan middelen die op land bewegen. Maar, doordat ze bijvoorbeeld niet overal dicht bij de interventieplaats kunnen landen, gaat de gewonnen tijd daar vaak ook terug verloren. Soms betekent dit ook dat een ambulancier zijn collega alleen dient te laten bij de patiŽnt tijdens een kritische interventie, zoals een reanimatie, en met de ziekenwagen de helikopterbemanning moet gaan ophalen. De efficiŽntie van de hulpverlening daalt tijdens deze periode. We kunnen dan ook niet altijd van winst voor de patiŽnt spreken wanneer een helikopter ingezet werd. Binnen het hervormingsplan geven wij dan ook de plaats welke aan de helikopters toekomt : inzetbaarheid binnen het transport van patiŽnten met tijd-kritische pathologie. Dit type transport kennen we vooral tussen ziekenhuissites en niet zozeer in de pre-hospitaalfase. Helikopters blijven in zeer specifieke gevallen inzetbaar binnen de pre-hospitaalfase, maar het zwaartepunt van hun gebruik zal elders liggen. De eerste fase van het hervormingsplan niet-planbare zorg werd opgestart en zal begin 2018 concrete vorm krijgen. Het luik helikopter binnen het hervormingsplan zal in een latere fase uitgewerkt worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenFINANCIERING | PROVINCIE WEST-VLAANDEREN | PROVINCIE OOST-VLAANDEREN | HELIKOPTER | GEZONDHEIDSBELEID | EERSTE HULP | GEZONDHEIDSVERZORGING | GENEESKUNDIGE NOODHULP