...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0977 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Taalkennis peutertuin FOD Buitenlandse Zaken.
Datum indiening22/02/2017
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2017

 
Vraag

De FOD Buitenlandse Zaken beheert een peutertuin voor zijn ambtenaren en diplomaten. De mogelijkheden om er in het Nederlands onthaald te worden en als kind begeleid te worden schijnen evenwel zeer beperkt. 1. Voldoet de leidende ambtenaar aan de voorgeschreven taalvereisten, zowel om de ouders en de kinderen op te vangen als om het personeel leiding te geven? 2. Voor het verzorgend personeel, hoeveel van de personeelsleden zijn: a) Nederlandstalig zonder/met voldoende kennis van het Frans; b) Franstalig zonder/met voldoende kennis van het Nederlands?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B111
Publicatiedatum 24/03/2017, 20162017
Antwoord

1. De directrice van het kinderdagverblijf is een Nederlandstalige maatschappelijk assistente en tweetalig. De beheerder is Franstalig met een goede kennis van het Nederlands en haar medewerkster is Nederlandstalig en ook tweetalig. De mondelinge communicatie gebeurt in de gewenste taal van de ouder en elke schriftelijke communicatie naar de ouders toe is opgesteld in beide landstalen. 2. a) Vijf kindbegeleidsters zijn Franstalig, twee ervan van niveau B1 en drie met schoolkennis Nederlands. b) Drie kindbegeleidsters zijn Nederlandstalig, waarvan twee met een goede kennis van het Frans(een met niveau B1 Selor), één met enkele noties van het Frans op niveau van schoolkennis. Er worden taallessen georganiseerd op de FOD die het personeel van het kinderdagverblijf in de mate van het mogelijke volgen.

 
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | AMBTENAAR | KINDEROPPAS | BUITENLANDS BELEID | PERSONEEL IN DIPLOMATIEKE DIENST | TAALGEBRUIK