...

Bulletin nr : B107 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1330 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Autopsies en post-mortemonderzoeken.
Datum indiening16/01/2017
Taal N
Publicatie vraag     B107
Publicatiedatum 23/02/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/02/2017

 
Vraag

Als we België vergelijken met andere landen merken we op dat het land zeer weinig autopsies uitvoert. 1. a) Kunt u voor tenminste de jongste vijf jaar, en indien mogelijk voor de jongste tien jaar, de beschikbare data meedelen hoeveel post-mortemonderzoeken het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) terugbetaalde en zo mogelijk uitgesplitst naar de omgeving waarin dit gebeurde? b) Welke ziekenhuizen waren dit? Kunt u in de gevraagde gegevens onderscheid maken tussen universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen? 2. a) Wat zijn de geraamde kosten van een post-mortemonderzoek? Welk gedeelte wordt door het RIZIV terugbetaald? Zijn deze kostendekkend? b) Hoe zit het specifiek met de terugbetaling van de nomenclatuur die voorzien werd voor de autopsies bij de plotse dood van kinderen jonger dan 18 maanden, het zogenaamde wiegendoodprotocol.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B138
Publicatiedatum 04/12/2017, 20172018
Antwoord

1. a), b) en 2. a) Op basis van de verstrekking 350313 - 350324 ["Schriftelijk verslag van een hospitalisatieperiode in een acuut bed in een algemeen ziekenhuis opgemaakt door een multidisciplinair medisch team ten behoeve van de hoofdgeneesheer, belast met de organisatie van de kwaliteitscontrole. Dit verslag omvat de diagnose bij de opname, het proces van diagnosestelling en behandeling en de definitieve hoofddiagnose met eventueel een bijkomende diagnose. De definitieve diagnose moet worden bevestigd door het verslag van een volledig post-mortemonderzoek, dat is opgemaakt door een geneesheer-specialist voor anatomopathologie en het macroscopisch en microscopisch onderzoek van ten minste het cardiovasculair, het pulmonair, het gastro-intestinaal en het urogenitaal systeem omvat, alsmede van andere organen die een relevante component vormen in de ziektegeschiedenis (minimum 15 afnamen)"], wordt in de onderstaande tabel voor de jongste 5 jaren de uitsplitsing gegeven van de post-mortemonderzoeken en de uitgaven per type van instelling (universitair of niet-universitair). 2. a) Het honorarium voor de verstrekking 775294 - 775305 bedraagt sinds 1 juni 2017 545,03 euro en dekt tot bewijs van het tegendeel de werkelijke kostprijs ervan. Er is geen persoonlijk aandeel verschuldigd. b) Op basis van de verstrekking 775294 - 775305 ["Overeenkomst inzake de opvolging van een onverwacht en medisch onverklaard overlijden van een kind jonger dan achttien maanden: Autopsie"], stellen we vast dat het aantal geboekte post-mortemonderzoeken per jaar heel laag ligt: 3 gevallen in 2011 (1.451,07 euro), 1 geval in 2012 (512,74 euro), 6 gevallen in 2013 (3.098,70 euro), 2 gevallen in 2014 (1.047,74 euro), 2 gevallen in 2015 (1.057,96 euro) en 7 gevallen in 2016 (3.667,09 euro).

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | GERECHTELIJK ONDERZOEK | GERECHTELIJKE EXPERTISE | MEDISCHE DIAGNOSE | DOOD
Vrije trefwoordenRIZIV