...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0957 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Iran en Ahmadreza Djalali.
Datum indiening09/02/2017
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/03/2017

 
Vraag

Ik heb u in het verleden op regelmatige basis ondervraagd over de beschamende toestand van de mensenrechten in Iran. Ik voel mij genoodzaakt om uw aandacht - weeral - te vestigen op de executies in Iran onder president Rohani. De heer Ahmadreza Djalali, Zweeds-Iraans onderzoeker verbonden aan de VUB, staat deze maal voor de galg. Daarbovenop staat de toenadering van Iran naar het Westen op een laag pitje: de ramkoers tussen de Verenigde Staten en Iran door de zogenaamde moslimban en de Iraanse rakettest stemmen mij niet hoopvol. 1. Ondanks uw persoonlijke inspanningen én de resolutie aangenomen door de Mensenrechtenraad én de aanstelling en verlenging van de speciale rapporteur (VN) van de mensenrechtensituatie én de EU-sancties tegen Iran, blijft het regime executies uitvoeren. Welke middelen, kanalen en opties resten er nog om deze schendingen tegen te houden? 2. a) Uw departement heeft contact opgenomen met de Iraanse autoriteiten. Hoe schat u de kansen in dat Djalali kan gered worden van de galg? b) Hoe zal België reageren in de VN-Mensenrechtenraad en andere multilaterale fora? c) Hoe zal België bilateraal reageren? 3. In hoeverre heeft dit impact op de relaties Zweden-Iran, België-Iran en EU-Iran?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 17/02/2017, 20162017
Antwoord

Ik verwijs het geachte lid graag naar mijn antwoord op de gelijkaardige vragen die gesteld werden door de volksvertegenwoordigers De Vriendt, Vandeput en Van Peteghem tijdens de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 8 februari 2017 (Integraal Verslag, Kamer, 2016-2017, CRIV 54 COM 589, blz. 34).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | IRAN | DOODSTRAF | BUITENLANDS BELEID