...

Bulletin nr : B103 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0896 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Trump. - China en TPP.
Datum indiening08/12/2016
Taal N
Publicatie vraag     B103
Publicatiedatum 27/01/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2017

 
Vraag

Met de verkiezing van de nieuwe president Donald Trump bestaat er onzekerheid over de strategie van het Amerikaans buitenlands beleid in bepaalde regio's, Azië op kop. Schijnbaar zou de nieuwe president-elect het Trans-Pacific Partnership (TPP) laten kelderen. Nochtans was het TPP de economische poot van president Obama's pivot to Asia. "De goedkeuring van het TPP is voor mij even belangrijk als een nieuw vliegdekschip", zei de Amerikaanse minister van Defensie nog een jaar geleden. Als de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het TPP dan zal China hoogstwaarschijnlijk dat vacuüm opvullen met hun vrijhandelsakkoorden, waaronder het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Aan de andere kant zou Donald Trump een hardere lijn hanteren tegenover China. Volgens berichten en een informele ontmoeting tussen de president-elect Trump en premier Shinzo Abe zou de president-elect ook een intensere samenwerking willen met Japan. 1. Hoe schat u de slaagkansen van het TPP in? 2. Hoe ziet u de houding van China evolueren als de Verenigde Staten de stekker uit het TPP trekken? 3. Hoe beoordeelt u de steeds assertievere houding van Japan in de regio? 4. Is een scenario van intensere militaire samenwerking tussen de VS en Japan mogelijk? 5. In hoeverre is, volgens u, het kelderen van het TPP en een hardere lijn tegenover China compatibel voor de VS? 6. Rekening houdend met de uitspraken van president-elect Trump over het TPP, hoe ziet u het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verder evolueren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B104
Publicatiedatum 03/02/2017, 20162017
Antwoord

1. Zonder de Verenigde Staten verliest TPP veel van zijn waarde. Het is nog niet bekend op welke wijze de Verenigde Staten zijn economische belangen in de regio zal verdedigen na een eventuele terugtrekking uit het TPP. Op de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Top te Lima verleden jaar engageerden de leiders van de APEC landen, de Verenigde Staten inbegrepen, zich opnieuw om op termijn een Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) te realiseren: hoe de nieuwe Amerikaanse administratie dit engagement zal invullen is op heden evenmin duidelijk. 2. Naar verwachting zal China niet talmen om het vacuüm op te vullen indien de Verenigde Staten zich op zichzelf terugplooit. Op de Top van Lima toonde China zich een grote verdediger van vrijhandel in het algemeen, en voor het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) in het bijzonder, een Association of South East Asian Nations (ASEAN) initiatief waar Australië, China, India, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland zich bij hebben aangesloten. Het trage tempo van de onderhandelingen voor het RCEP (één hoofdstuk afgesloten na 15 onderhandelingsronden) kan in een stroomversnelling komen onder impuls van China. Ook op het vlak van investeringen neemt China verschillende initiatieven (Go Global beleid, Belt Road Inititiative, Asian Infrastructure Investment Bank) die er zullen toe leiden dat de Chinese invloed in de regio en daarbuiten verder zal toenemen. 3. De Japanse regering beschouwt de veiligheidsomgeving in Oost-Azië als toenemend ernstig. Deze inschatting is gebaseerd op een perceptie van toegenomen nucleaire en ballistische bedreiging door Noord-Korea en een verschuiving in de militaire balans in de regio ingevolge de verdere militaire opbouw en maritieme opmars van China, de intensivering van de Russische militaire activiteiten en de wereldwijde expansie van de terroristische dreiging en destabilisering van de cyberspace. Ik acht de Japanse analyse van de veiligheidsomgeving gegrond en heb er begrip voor dat Japan zijn veiligheidsbeleid op deze dynamische veiligheidsomgeving tracht af te stemmen en maatregelen neemt om gepast te reageren op externe ontwikkelingen die de kwetsbaarheid van Japan kunnen verhogen. Het is daarenboven nog niet geweten welk beleid de aantredende Amerikaanse administratie zal voeren, met name wat China betreft, en dat versterkt de Japanse ongerustheid. Ik stel vast dat de opwaardering van de Japanse defensieve strijdkrachten gekoppeld is aan betekenisvolle diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen en ben van mening dat deze laatste in de toekomst van groot belang zullen blijven. 4. De Japans-Amerikaanse alliantie is één van de hoekstenen van de veiligheidsarchitectuur in Oost-Azië sinds de Tweede Wereldoorlog. De Guidelines for US-Japan Defence Cooperation werden in 2015 geactualiseerd, voor het eerst in bijna 20 jaar. Ze voorzien in een verdere versterking van de samenwerking in het licht van de regionale ontwikkelingen op veiligheidsvlak. Tijdens de verkiezingscampagne heeft VS-presidentskandidaat Donald Trump zich evenwel meermaals kritisch uitgelaten over de hoge kosten die gepaard gaan met het verzekeren van de veiligheidsgarantie van Japan. Deze uitspraken hebben in Japan voor verwarring gezorgd over het toekomstige Amerikaanse engagement, wat verklaart waarom de Japanse regering snel duidelijkheid heeft willen zoeken over de Amerikaanse positie na de verkiezingsoverwinning van Trump. Het is nu wachten op het aantreden van de nieuwe Amerikaanse administratie om te weten welke beleidskeuzes ze effectief zal maken. 5. Hoewel de verwachtingen zijn dat de toekomstige Amerikaanse administratie kritischer zal staan tegenover China, is op dit ogenblik nog niet bekend hoe dit zich in de praktijk zal vertalen. Vast staat enkel dat de VS rekening zal moeten houden met de groeiende invloed van China in de regio en in de wereld en dat een politiek van confrontatie nadelig zou zijn voor beide partijen. 6. Op de meest recente vergadering met mijn EU collega's bevoegd voor handel liet Commissaris Malmström opmerken dat verkozen President Trump tijdens de verkiescampagne zich nooit had uitgelaten over TTIP, dit in contrast met zijn kritische uitlatingen over TPP en de handelsrelatie met China. Het blijft echter voorbarig conclusies te trekken over de voornemens van de verkozen President.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenVERENIGDE STATEN | JAPAN | VRIJHANDELSOVEREENKOMST | BUITENLANDS BELEID | CHINA