...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0842 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel China. - Den Haag. - Zuid-Chinese Zee (MV 13045).
Datum indiening04/11/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum14/12/2016

 
Vraag

Dinsdag 12 juli 2016 spreekt het Arbitragehof in Den Haag zich uit over de Filippijnse claim van bepaalde eilanden/riffen/klippen in de Zuid-Chinese Zee op basis van UNCLOS. De Filippijnen willen weten of ze economisch actief mogen zijn in die wateren. De Chinese marine is op dinsdag 5 juli begonnen met militaire oefeningen in het gebied. De oefeningen zouden een week duren en pas een dag eindigen voor de zitting van het Arbitragehof. Dat is een duidelijk statement van Beijing. De Chinese autoriteiten hebben al laten weten het verdict van het Hof naast zich neer te leggen. Experts verwachten dat de Filippijnen gelijk zullen krijgen. China wil enkel via bilaterale weg praten met de Filippijnen over de kwestie. De nieuwe president van de Filippijnen Rodrigo Duterte zit verveeld met de zaak, hij verkiest een zachte landing met China over deze kwestie. 1. Wat is de houding van de regering over deze kwestie? 2. Wat gebeurt er indien het Arbitragehof de claim van de Filippijnen rechtvaardigt en China het verdict van het Arbitragehof naast zich neerlegt en dus de internationale regels niet naleeft? 3. Voor België is het van uiterst groot belang dat de internationale zeevaartroutes in de Zuid-Chinese Zee niet gehinderd worden. Wat zou de impact zijn van dit precedent voor de regio en België? 4. Wat zou de impact zijn op China's soft power? 5. Wat zou de impact zijn op de relatie Verenigde Staten-China? 6. Welke mogelijkheden/posities kan de Filippijnse regering na het verdict innemen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 30/11/2016, 20162017
Antwoord

De regering sluit zich aan bij de verklaring die hoge vertegenwoordiger Mogherini op 15 juli 2016 publiceerde in reactie op de uitspraak door het Internationale Arbitragehof in Den Haag op 12 juli 2016. De EU erkent de uitspraak van het Hof maar neemt geen standpunt in over de aspecten die verband houden met de soevereniteitsaanspraken van de partijen. Ze roept alle partijen ertoe op dit geschil op vreedzame wijze op te lossen met eerbiediging van en overeenkomstig het internationale recht waaronder de werkzaamheden in het kader van de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). De uitspraak van het Arbitragehof heeft geen onmiddellijke impact op de vrije doorvaart langs de internationale zeevaartroutes in de Zuid-Chinese Zee. Hoewel China de uitspraak van het Internationale Arbitragehof naast zich neerlegt, beloofde China om de vrije doorvaart langs de internationale zeevaartroutes te eerbiedigen. De activiteiten van China in de Zuid-Chinese Zee zijn niet van die aard dat zij China toelaten de andere landen in de regio makkelijker te overtuigen of goodwill los te weken. Zij kunnen eerder als hard power dan als soft power bestempeld worden, maar China beschikt daarnaast ook over waarlijke instrumenten van soft power (investeringen, ontwikkelingssamenwerking, Confucius instituten, enz.) om de banden met de landen rond de Zuid-Chinese Zee aan te halen. De Chinese houding en de voldongen feiten waarvoor zij de internationale gemeenschap stelt, hebben de betrekkingen met de Verenigde Staten al enige tijd verzuurd. Naast de activiteiten in de Zuid-Chinese Zee zijn er echter talrijke andere elementen die een invloed hebben op deze betrekkingen waaronder de handelsonevenwichten, de devaluatie van de RMB en de eerbiediging van de mensenrechten. China is ook een belangrijk thema in de campagne van de Amerikaanse presidentskandidaten. Wie de volgende Amerikaanse President wordt zal allicht een impact hebben op de onderlinge relatie. De nieuwe Filipijnse regering houdt vast aan de territoriale claims, daarin gesterkt door de uitspraak van het Arbitragehof, maar verklaarde zich bereid om ook hierover bilateraal met China verder te onderhandelen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenZEERECHT | FILIPIJNEN | INTERNATIONALE ARBITRAGE | BUITENLANDS BELEID | ZUID-OOST-AZIE | CHINA