...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0824 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Iran 1988.
Datum indiening21/10/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/11/2016

 
Vraag

Onlangs is er nieuw bewijs opgedoken over de zuivering van 1988 in Iran. Volgens Amnesty International, Human Rights Watch en de Internationale Federatie voor Mensenrechten is dit een misdaad tegen de menselijkheid. Een recent opgedoken audio-fragment bevestigd de rol van het Iraanse regime in de slachtpartij van meer dan 33.000 Iraanse politieke gevangenen. Frappant is dat één van de daders, te horen op de audio file, de huidige minister van Justitie Mostafa Pour-Mohammadi is. Dit is nogmaals een bevestiging dat president Rohani op het vlak van mensenrechten niet gematigd is. Onder zijn bewind zijn de executies in Iran gestegen. 1. Wat is het standpunt van de regering over deze nieuwe onthulling? 2. Welke druk kan u zetten vanuit het Belgische en Europese niveau? 3. Is de positie van de huidige Iraanse minister van Justitie houdbaar?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B097
Publicatiedatum 30/11/2016, 20162017
Antwoord

Ik heb kennis genomen van deze berichten. Indien deze verklaringen bevestigd worden, spreekt het vanzelf dat ik dit veroordeel. De mensenrechtenproblematiek in Iran was en blijft een grote bezorgdheid voor België. Ik wens er op te wijzen dat ons land eerder dit jaar de resolutie over de mensenrechtensituatie in Iran heeft gesteund die door de Mensenrechtenraad werd aangenomen en die het mandaat van de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran opnieuw heeft verlengd. Onze prioriteit ligt bij het behoud van dit mandaat. Daarnaast steunt ons land de jaarlijkse resolutie die de VN Algemene Vergadering zeer binnenkort over de mensenrechtensituatie in Iran zal aannemen. Zoals steeds, zal een positionering omtrent de kwestie van deze verklaringen eerst binnen EU-verband besproken worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | IRAN | BUITENLANDS BELEID