...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0841 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Filippijnen. - President Duterte (MV 13651).
Datum indiening03/11/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum14/12/2016

 
Vraag

In de Filippijnse Senaat is er een onderzoekscommissie aan de gang over de doodseskaders van Davao, de stad waar de huidige Filippijnse president Rodrigo Duterte 25 jaar lang burgemeester was. Een ex-medewerker van Duterte, Edgar Matobato, vertelde onder eed aan de onderzoekscommissie dat Duterte commando gaf aan het doodseskader om criminelen te doden. In één geval zou Duterte, volgens Edgar Matobato, zelf een ambtenaar van Justitie hebben afgemaakt. Een eerder onderzoek van de mensenrechtencommissie in 2009 liep op niets uit bij gebrek aan bewijzen. Sinds hij president is probeert Duterte wat afstand te nemen van die uitspraken en ontkent hij dat er ooit een doodseskader bestaan heeft in Davao. 1. Is uw departement op de hoogte van deze informatie? Zo ja, is deze informatie waarheidsgetrouw? 2. Wat is het standpunt van de regering?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B096
Publicatiedatum 23/11/2016, 20162017
Antwoord

Via de rapporten van onze Belgische ambassade in Manila, de EU Delegatie in Manila, en eigen diensten word ik regelmatig op de hoogte gehouden betreffende de politiek van president Duterte en de praktijken waarnaar u refereert. Het waarheidsgehalte van deze informatie is moeilijk na te trekken onder andere omwille van ontkenning, nuancering of afstand die later van bepaalde beweringen wordt genomen. De Filipijnse Senaatscommissie Justice and Human Rights die een onderzoek leidde naar het politiegeweld werd zelf door een parallelle Parlementscommissie in diskrediet gebracht door zogezegde banden tussen haar voorzitster en de drugsmaffia. Waarheid en verzinsel blijven moeilijk te scheiden. De Belgische regering is verontrust over deze ontwikkelingen in de Filipijnen. Onze bezorgdheid werd al geuit via onze vertegenwoordigers in het Europees parlement en via onze recente tussenkomst in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. In EU-verband werkt België op dit ogenblik aan een gezamenlijke EU demarche die deze buitengerechtelijke praktijken en aanval op de mensenrechten moet veroordelen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenFILIPIJNEN | BUITENLANDS BELEID | GEWELD | STAATSHOOFD