...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0759 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel G20. - China.
Datum indiening24/08/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/10/2016

 
Vraag

Eind augustus, begin september 2016 gaat de volgende G20-top door in China. Eind mei stelde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken tien prioriteiten voor. De belangrijkste waren economische groei, de sustainable development goals (SDG), internationale investeringen, corruptiebestrijding, Afrika en COP21. De Europese Unie vertegenwoordigt BelgiŽ op deze top. 1. Wat zijn de belangrijkste thema's voor BelgiŽ? 2. In de voorbereidingen naar deze top toe, welke concrete voorstellen werden naar voor geschoven vanuit onze hoek? 3. Na de EU-China top in juli werd er ook beloofd om te onderhandelen over de Chinese dumping van staal op de Europese markt. Welke concrete voorstellen zijn er vanuit de Europese Unie en BelgiŽ?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B090
Publicatiedatum 07/10/2016, 20152016
Antwoord

1. en 2. BelgiŽ is geen lid van de G20, maar wordt binnen de Groep vertegenwoordigd door de Europese Unie (EU) die het standpunt van alle lidstaten verdedigt. In de aanloop naar de top van Hangzhou werd in een gezamenlijke brief van voorzitters Tusk en Juncker van 30 augustus herinnerd aan de prioriteiten die de Europese Unie stelt en waarachter BelgiŽ zich kan scharen: - de rol van de G20 in de aanpak van de internationale vluchtelingencrisis; - banen, groei en investeringen; - internationale fiscale transparantie en de bestrijding van terrorismefinanciering; - een veerkrachtig internationaal monetair en financieel systeem; - de vrijmaking van de handel en investeringen; - de oproep tot dringende en doeltreffende maatregelen om de productieovercapaciteit te verminderen, met name in de staalsector, onder meer door een einde te maken aan subsidies en andere marktverstorende maatregelen; - de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. Wat dit laatste punt betreft, heeft China de Overeenkomst van Parijs op zaterdag 3 september geratificeerd, gevolgd door de Verenigde Staten. 3. Gelet op het belang van dit dossier voor BelgiŽ en het strategisch belang van de staalsector is BelgiŽ tijdens de Europese debatten voorstander van een nauwe samenwerking met de andere actoren, vooral binnen de G7 en de G20, en pleit het ervoor nauwkeurig rekening te houden met de Europese economische gevoeligheden en de handelsbeschermingsinstrumenten te moderniseren teneinde te verzekeren dat de EU gelijke mededingingsvoorwaarden kan handhaven voor de bedrijven. Zoals u weet, heeft BelgiŽ eveneens verschillende initiatieven opgezet met het oog op multilaterale gesprekken met China over het probleem van de overcapaciteit (in het bijzonder in het kader van de OESO). BelgiŽ is dan ook tevreden dat de staatshoofden van de G20 tijdens de G20-top in Hangzhou op 4 en 5 september 2016 hebben beslist zich er eveneens toe te verbinden een oplossing te vinden voor de overcapaciteit in sommige industriesectoren, waaronder de staalsector. Zo heeft de G20 beslist om een mondiaal forum op te richten als samenwerkingsplatform voor dialoog en informatie-uitwisseling over de overcapaciteit in de staalsector. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal dit mondiaal forum faciliteren met de actieve deelname van de G20-leden en de geÔnteresseerde OESO-leden. Op Europees niveau is BelgiŽ verheugd dat tijdens de EU-China-top in juli de oprichting van een staalplatform werd aangekondigd met het oog op een gezamenlijke aanpak van de overproductie. Dit platform moet een ruim mandaat krijgen om alle relevante vraagstukken te kunnen behandelen. Daartoe behoren subsidies en andere vormen van overheidssteun of steun van door regeringen gesteunde instellingen, die kunnen bijdragen aan marktverstoringen en aan mondiale overcapaciteit. Het platform moet ook worden gebruikt om de aangegane verbintenissen in dit verband te monitoren en te controleren. President Juncker heeft de commissaris voor Handel, mevrouw Cecilia MalmstrŲm, aangesteld om het proces in naam van de Europese Commissie te leiden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDS BELEID | EUROPESE UNIE | CHINA