...

Bulletin nr : B086 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0708 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel VN-Veiligheidsraad.
Datum indiening08/07/2016
Taal N
Publicatie vraag     B086
Publicatiedatum 26/08/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/08/2016

 
Vraag

In de algemene vergadering van de Verenigde Naties werden de nieuwe leden voor de VN-Veiligheidsraad verkozen. EthiopiŽ, Kazachstan, Bolivia en Zweden haalden de tweederdemeerderheid van de stemmen. De stemmingen voor de vijfde zetel was een nek-aan-nekrace tussen ItaliŽ en Nederland. De beide landen haalden op 28 juni 2016 geen tweederdemeerderheid. Nederland en ItaliŽ zijn na overleg tot een praktische oplossing gekomen. Ze zouden de zetel delen. ItaliŽ zou zetelen in 2017, Nederland in 2018. Op 30 juni werd ItaliŽ effectief verkozen als vijfde lid, ItaliŽ beloofde af te treden begin 2018 zodat Nederland dan het mandaat kan opnemen. 1. Hoe heeft BelgiŽ gestemd in de eerste vijf rondes? 2. Wat is het standpunt van BelgiŽ over de deal tussen ItaliŽ en Nederland? 3. BelgiŽ wil in 2019-2020 in de Veiligheidsraad te zetelen. Hoe verlopen de voorbereidingen? Kunt u een stand van zaken geven?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B088
Publicatiedatum 12/09/2016, 20152016
Antwoord

1. Gezien de verkiezingen voor de niet-permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (VNVR) per geheime stemming verlopen, is het niet aangewezen om gedetailleerde publieke mededelingen te doen over ons stemgedrag. Ik kan u echter verzekeren dat BelgiŽ bij verkiezingen voor lidmaatschap van de VNVR, kandidaturen onderwerpt aan een globaal onderzoek waarbij de ruimere bilaterale relaties, het engagement van het betrokken land in de internationale gemeenschap en de posities die het aldaar verdedigt, in het bijzonder op het gebied van mensenrechten, de strijd tegen straffeloosheid en vrede en veiligheid, in rekening worden gebracht. 2. ItaliŽ en Nederland bevonden zich in een moeilijke situatie waarbij geen van beiden de vereiste meerderheid wist te behalen na vijf stemrondes. De oplossing die uiteindelijk werd gevonden is uiteraard niet ideaal, maar getuigt toch van een sterke solidariteit. Ik heb Nederland en ItaliŽ gefeliciteerd met de overeenkomst die zij bereikten en wens hen alle succes toe. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken tijdens hun mandaat in de VN-Veiligheidsraad. 3. Zoals u weet zijn er op dit ogenblik drie kandidaten voor de twee vacante niet-permanente zetels voor de Groep van West Europese en Andere landen. Aanvankelijk waren er de kandidaturen van BelgiŽ en IsraŽl; nadien heeft ook Duitsland zich aangemeld. Er is dus sprake van een competitieve situatie, waarmee ook een sterke verkiezingscampagne gepaard moet gaan. Eerder deze maand lanceerde ik officieel in New York de Belgische Veiligheidsraadcampagne, die ik in oktober vorig jaar ook al in Brussel had ingeleid. Ik deed dat in de aanwezigheid van koningin Mathilde en maakte van de gelegenheid gebruik om het Belgische campagnelogo - een combinatie van een vredesduif en een pen die symbool staat voor diplomatie en het bereiken van overeenkomsten - en onze campagne slogan, "Consensus smeden. Bouwen aan vrede", te presenteren aan de aanwezige permanente vertegenwoordigers bij de VN. Met de officiŽle lancering van de campagne in New York werd een nieuwe fase in de campagne ingeleid. In deze nieuwe fase zal onze campagne meer internationaal publiekelijk op de voorgrond treden. De voorbereidende werkzaamheden daartoe zijn al onderweg. Zo wordt op dit ogenblik hard gewerkt aan de publieke presentatie van ons profiel, onder meer voortbouwend op de ervaring van pragmatisch bemiddelaar en de expertise die ons land over de jaren heen heeft vergaard in een aantal internationale veiligheidsdossiers. Blijft conflictpreventie daarbij uiteraard centraal staan. Ook de preventie van terrorisme en de strijd ertegen, de promotie en bescherming van mensenrechten, de rechtsstaat en duurzame ontwikkeling blijven kernpunten van ons beleid die in de loop van onze campagne sterk naar voor zullen komen. Tegelijk blijven wij ons actief inzetten om de nodige steun te verwerven via informele contacten bij de stemgerechtigde lidstaten. Tijdens bilaterale contacten wordt stelselmatig steun gevraagd voor onze kandidatuur en overleg gepleegd. Ondertussen beloofden al heel wat staten uit de verschillende groepen en regio's onze kandidatuur te zullen steunen. De Belgische Veiligheidsraadkandidatuur kan dus op dit ogenblik al rekenen op een brede cross-regionale steun.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenVEILIGHEIDSRAAD VN | BUITENLANDS BELEID