...

Bulletin nr : B086 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0706 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel VN-voorzitterschap IsraŽl Sixth Committee.
Datum indiening07/07/2016
Taal N
Publicatie vraag     B086
Publicatiedatum 26/08/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/08/2016

 
Vraag

IsraŽl werd onlangs voorgedragen door de Regionale Groep West-Europa en Overige voor het voorzitterschap van the Sixth Committee. IsraŽl kreeg steun van 109 op 193 lidstaten. De juridische commissie is bevoegd voor de ontwikkeling van openbaar internationaal recht. Als voorzitter zal IsraŽl bepalen welke inbreuken tegen het internationaal recht op de agenda komen en nazien over de correcte toepassing van de VN-resoluties. Het zal ook mee de agenda plannen van de algemene vergadering. Hoe verliep binnen de Regionale Groep West-Europa en Overige de voordracht van IsraŽl? Wat was de houding van BelgiŽ? Hoe heeft BelgiŽ gestemd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B092
Publicatiedatum 21/10/2016, 20162017
Antwoord

Het lijkt mij allereerst van belang om duidelijk onderscheid te maken tussen de 6e Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die juridische kwesties van de Algemene Vergadering behandelt en de Commissie voor Internationaal Recht die is belast met het bevorderen van de ontwikkeling en codificatie van internationaal recht. Behalve het feit dat ze een ander doel dienen, bestaat de eerstgenoemde commissie uit vertegenwoordigers van de Lidstaten, terwijl de laastgenoemde commissie is samengesteld uit leden gekozen door de Algemene Vergadering, die op persoonlijke titel als expert optreden en niet in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van hun regering. De kandidaatstelling van de permanente vertegenwoordiger van IsraŽl als voorzitter van de 6e commissie was de enige binnen de groep van West-Europese en overige landen (WEOG). Conform gangbare praktijk voor dit type verkiezingen, werd de IsraŽlische kandidatuur, bij gebrek aan competitie, door de regionale groep per acclamatie geŽndosseerd, zonder stemming. Dit zou ook het geval zijn geweest ingeval een ander lidstaat van deze groep zich kandidaat had gesteld. In zulke situatie, ook wel "clean slate" genoemd, gelet het aantal kandidaten gelijkstaat aan het aantal beschikbare posten per regionale groep, is de normale praktijk dat de regionaal geŽndosseerde kandidaten voor het Voorzitterschap van ťťn van de zes commissies achteraf in de Algemene Vergadering ook per acclamatie, zonder stemming, worden bevestigd. Ik betreur dat een stemming werd gevraagd in tegenstelling tot de gangbare praktijken. Het is belangrijk om een onderscheid te maken: we kunnen meningsverschillen hebben met IsraŽl over sommige thema's, zoals de kolonisatiepolitiek of de vernieling van humanitaire projecten, hetgeen wij ook kenbaar maken en openlijk aankaarten bij de IsraŽlische autoriteiten. IsraŽl blijft niettemin een democratisch land waarmee wij nauwe betrekkingen onderhouden, en als de vertegenwoordiger van dat land de enige kandidaat is binnen dezelfde regionale groep als BelgiŽ dan is het vanzelfsprekend dat wij zijn kandidatuur steunen, binnen het kader van een procedure die consequent en conform had moeten blijven aan de vertrouwde praktijken binnen de VN. Tenslotte werd de agenda van de zesde Commissie van de 71ste sessie van de AVVN opgesteld tijdens de vorige zitting. De Voorzitters van de Commissies hebben niet de bevoegdheid om dit te wijzigen, want dit zou neerkomen op het wijzigen van de agenda voor de Algemene Vergadering, waar elke resolutie van de Commissies naartoe worden gestuurd om te worden aangenomen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONAAL RECHT | ISRAEL | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | BUITENLANDS BELEID