...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1105 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel G7-verklaring.
Datum indiening08/07/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/08/2016

 
Vraag

In de week van 23 mei 2016 vond de G7-top plaats in Japan. Zoals gewoonlijk werd op het einde van de top een verklaring opgesteld. Onder het luik economie lezen we dat globale groei een dringende prioriteit is. Om de wereldeconomie te remediŽren, oppert de G7 om elk beleidsmiddel in te zetten. De zogenoemde three pronged approach, de mix van monetair, fiscal policy en structureel beleid. De combinatie van monetair beleid en herstructurering is ons niet vreemd. Premier Shinzo Abe opperde tijdens zijn bezoek aan Brussel voor een flexibele fiscal policy. Europees president Tusk en voorzitter Juncker waren volgens verschillende bronnen voorstander van deze strategie. 1. Aansluitend op de top, wat is de houding van de regering tegenover het voorstel van een flexibele fiscal policy van premier Shinzo Abe? 2. Welke concrete gevolgen heeft dit voor het land?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B085
Publicatiedatum 16/08/2016, 20152016
Antwoord

1. De Belgische regering steunt een evenwichtige aanpak van het economische beleid, gebaseerd op de drie pijlers die ook door de Japanse premier werden vermeld en schaart zich daarmee ook achter de aanpak die Europa voorstaat. Het monetaire beleid is in Europa de exclusieve bevoegdheid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het fiscale beleid wordt omkaderd door de Europese regels van het Stabiliteits- en Groeipact, waarin de nodige flexibiliteit is ingebouwd. Op structureel gebied is ondertussen iedereen ervan doordrongen dat grondige structurele hervormingen noodzakelijk zijn om onze toekomstige welvaart veilig te stellen. 2. De Belgische regering streeft ernaar de drie pijlers van de Europese economische strategie in praktijk te brengen: een aan de noden van het land aangepast fiscaal beleid, blijvende aandacht voor structurele hervormingen en hernieuwde aandacht voor investeringen. Het is een absolute noodzaak dat BelgiŽ zijn inspanningen verderzet om de gezondheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciŽn te verbeteren en verdergaat met de structurele versterking van onze economie om de toekomstige groei en welvaart te vrijwaren. Belangrijk daarbij is het investeringsniveau op te krikken. Niet alleen van de privť-investeringen, ook de publieke investeringen en publiek-private investeringen, die in verhouding tot het BNP tot een historisch dieptepunt zijn gedaald in ons land, moeten omhoog. Dat heb ik ook aangekaart in de Eurogroep van 11 juli 2016. Het is daarbij echter cruciaal dat de structurele gezondmaking van de overheidsfinanciŽn niet in het gedrang komt. Voorrang moet gegeven worden aan productieve investeringen, bijvoorbeeld inzake infrastructuur, onderwijs, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, die de groeicapaciteit van onze economie structureel verbeteren en zich op die manier terugverdienen. De Belgische regering zal er binnen Europa voor blijven pleiten dat binnen de Europese boekhoudkundige regels de nodige ruimte wordt geschapen voor dit soort investeringen, op basis van duidelijke afspraken over wat kan en niet kan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | ECONOMISCH BELEID | TOPCONFERENTIE