...

Bulletin nr : B084 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0654 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Japan: G7 en vrijhandelsverdrag (MV 11578).
Datum indiening17/06/2016
Taal N
Publicatie vraag     B084
Publicatiedatum 01/08/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum25/07/2016

 
Vraag

De volgende bijeenkomst van de G7 staat gepland op 26 en 27 mei in Japan. Op het programma staan onder andere Global Economy Trade en Foreign Policy. Voor de wereldeconomie zou premier Abe aansturen op een flexibel fiscaal beleid. Voor het luik Foreign Policy zullen counterterrorisme, Midden-Oosten, OekraÔne, Noord-Korea besproken worden. Shinzo Abe is ook bezorgd over de aanhoudende militarisering van de Zuid-Chinese Zee. De Japanse autoriteiten dringen aan om de internationale wetten en het zeerecht te respecteren. Naast de G7-top willen Europa en Japan de onderhandelingen voor het vrijhandelsverdrag afronden later dit jaar. 1. Wat is de houding van de regering tegenover het voorstel voor flexibel fiscaal beleid van premier Abe? 2. Hoe ziet u de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord met Japan? Wat zijn de laatste struikelblokken? 3. a) Wat is het standpunt van de regering over het respecteren van de internationale wetten en het zeerecht? b) Belangrijke internationale zeeroutes lopen door dat gebied. Als Europa en BelgiŽ een intensifiŽring qua handel met de regio wil, moeten er dan geen duidelijke afspraken zijn qua zeerecht? c) Zal het nemen van een standpunt voor problemen zorgen met landen in de regio van de Zuid-Chinese Zee, in bijzonder China?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B085
Publicatiedatum 16/08/2016, 20152016
Antwoord

Bij lezing van het regeerakkoord zal u hebben opgemerkt dat BelgiŽ de vrijhandelsonderhandelingen van de EU met Japan steunt. Japan is immers een belangrijke klant voor de Belgische economie. Het afsluiten van een handelsakkoord zou ook een nieuwe golf van Japanse investeringen in BelgiŽ kunnen inluiden. Verder opent een vrijhandelsakkoord nieuwe perspectieven voor de export van onze voedingsproducten, wat zeker een opsteker zou zijn voor onze landbouwsector. Tijdens de 16de onderhandelingsronde (Tokyo, 11-20 april) werd bescheiden vooruitgang geboekt, maar een grote doorbraak voor de belangrijkste resterende struikelblokken valt in aanloop naar de tussentijdse Japanse verkiezingen van juli niet te verwachten. Ik pleit voor een versnelling van deze onderhandelingen in het najaar met het oog op handelsgeleide groei en jobs voor beide partners. Ik verwijs naar mijn collega minister Van Overtveldt voor het Belgische antwoord op de oproep van premier Abe voor een flexibel fiscaal beleid, ťťn van zijn voorstellen voor de 42ste G7 Top (Ise-Shima, 26-27 mei 2016). Dit onderwerp heeft premier Abe besproken tijdens zijn onderhoud met de EU-leiders Juncker en Tusk, die het belang van het fiscale beleid voor de opleving van de economie beaamden. BelgiŽ, partij bij het UNCLOS-verdrag (United Nations Convention on the Law of the Sea), komt vanzelfsprekend op voor het respecteren van internationale wetten, met inbegrip van het internationale zeerecht. Er heeft zich op heden nog geen geval van verhindering van de vrije doorvaart voorgedaan langs de zeevaartroutes in de Zuid-Chinese Zee. Het spreekt echter vanzelf dat het vrijwaren van de vrije doorvaart voor ons van uiterst groot belang is.†BelgiŽ neemt geen standpunt in over de overlappende territoriale claims in het gebied anders dan dat die op vreedzame en onderhandelde wijze en conform het internationale recht moeten opgelost worden. BelgiŽ handelt in deze solidair met de EU-partners en zal dus een gemeenschappelijk standpunt nastreven in EU-verband. Het is onmogelijk om vooruit te lopen op toekomstige ontwikkelingen, zoals het vonnis van het Arbitragehof in Den Haag in het geschil tussen China en de Filippijnen, dat in juni wordt verwacht. De vraag of de door BelgiŽ gesteunde Europese reactie op dit vonnis voor problemen zal zorgen met de landen in de regio van de Zuid-Chinese Zee, in het bijzonder China, kan nu nog niet beantwoord worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenZEERECHT | JAPAN | VRIJHANDELSOVEREENKOMST | BUITENLANDS BELEID