...

Bulletin nr : B079 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0592 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Maartsessie VN-Mensenrechtenraad (MV 9771).
Datum indiening17/05/2016
Taal N
Publicatie vraag     B079
Publicatiedatum 24/06/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/06/2016

 
Vraag

Van 29 februari tot 24 maart 2016 vond de maartsessie van de VN-Mensenrechtenraad plaats in Genève. De belangrijkste punten die aan bod kwamen zijn: Commission of Enquiry on Syria, the interactive dialogue on Burundi, interactive dialogue human rights of Korea, Eritrea, Iran and Myanmar, climate change, HIV, epidemic, panel democracy/racism, interactive dialogue genocide, protection human rights while countering terrorism. 1. Ik heb begrepen dat België reeds verschillende initiatieven heeft genomen voor de verbetering van mensenrechten in Iran. Het laatste belangrijk initiatief was uw gesprek met minister Zarif die op bezoek was. 2. Wat zijn de belangrijkste thema's voor België tijdens deze maartsessie? 3. Op welke thema's wil ons land zich profileren? 4. In nasleep van het bezoek van minister Zarif, zal België tijdens de Mensenrechtenraad opnieuw mensenrechten voor Iran promoten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B080
Publicatiedatum 01/07/2016, 20152016
Antwoord

Bij zijn kandidatuur voor lidmaatschap van de Mensenrechtenraad is België zogeheten vrijwillige engagementen aangegaan, zoals voorgeschreven door de oprichtingsresolutie van de Mensenrechtenraad. Bij deze gelegenheid heeft ons land aangegeven dat onder meer volgende thema's prioritair zullen zijn: - de strijd tegen straffeloosheid en een sterkere verantwoording ("accountability") en rechtsstaat; - de fysieke integriteit van ieder individu. België zal met name blijven ijveren om de doodstraf op de agenda van de Mensenrechtenraad te houden; - de strijd tegen discriminatie, met bijzondere aandacht voor de rechten van vrouwen, kinderen en kwetsbare personen; - de vrijheid van meningsuiting, en dus ook de persvrijheid, die een van de voornaamste componenten van een democratische samenleving vormt; - de naleving van mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme is van cruciaal belang. Ik heb zelf deelgenomen aan de openingssessie van de Mensenrechtenraad en in mijn toespraak mijn bezorgdheid uitgesproken over de toenemende aanvallen op mensenrechten, met name de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging in pre-electorale periodes in heel wat landen. Daarnaast heb ik ook uitvoerig de kwestie van de doodstraf aangekaart evenals het belang om het internationaal humanitair recht te respecteren. Ik kan u, tot slot, inderdaad bevestigen dat ons land zich opnieuw heeft ingezet voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten in Iran: ons land is tussengekomen tijdens het interactieve debat met de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran en zijn steun uitgesproken voor zijn werk. Daarnaast steunt ons land opnieuw de resolutie die voorziet in de verlenging van het mandaat van de speciale rapporteur.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | BUITENLANDS BELEID | INTERNATIONALE CONFERENTIE