...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0584 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB) (MV 10712).
Datum indiening13/05/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/06/2016

 
Vraag

Sinds begin 2016 is de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB) open for business. In januari werd Jin Liqun verkozen als voorzitter en intussen zijn ook de raden van bestuur, directeurs en vicevoorzitters aangesteld. Een pak Europese landen traden, ondanks hevig protest van de Verenigde Staten, ook toe tot deze Aziatische instelling. De toetreding tot de AIIB ligt internationaal gevoelig. De Verenigde Staten vrezen dat China met deze nieuwe instelling, naast de New Development Bank (BRICS), een nieuwe hoeksteen heeft gebouwd om de mondiale Bretton-Woods architectuur te ontrafelen. De VS stellen zich ook vragen bij de regels en procedures en waarschuwen voor een verspreiding van de Beijing Consensus. Japan blijft vooralsnog trouw aan Washington maar sluit lidmaatschap niet uit. Japan probeert van buitenaf voorwaarden qua eerlijk bestuur en beheersbaarheid van de schuldenlast van lenende landen te bekomen. Momenteel is BelgiŽ aan het onderhandelen met de AIIB voor toetreding. 1. Kunt u een stand van zaken geven van de toetredingsonderhandelingen? 2. Waarom was BelgiŽ geen stichtend lid van de AIIB? 3. a) Is er al duidelijkheid over de regels en procedures van de bank? b) Stroken deze met onze waarden qua mensenrechten en vrijmarkteconomie? c) Welke voorwaarden verbindt BelgiŽ aan een eventuele toetreding? 4. Denkt u dat er rivaliteit zal ontstaan tussen de mondiale 'Bretton Woods-structuur' en de instellingen van Aziatische/Chinese signatuur (NDB, AIIB)? 5. Als BelgiŽ lid wordt van de AIIB, steunt de regering dan ook het Nieuwe Zijderoute-initiatief (One Belt, One Road)? 6. a) Net als bij het aantrekken van Chinese investeringen is Peking erin geslaagd bij de toetredingsonderhandelingen van de AIIB de Europese hoofdsteden tegen elkaar uit te spelen. Is de AIIB daardoor een vehikel geworden van de Chinese overheid om hun geostrategische belangen te dienen? b) In welke mate zou de AIIB een rol spelen om de renmibi te versterken als wereldmunt? c) Is BelgiŽ voorstander om China en de nieuwe grootmachten meer gewicht te geven in de Wereldbank en IMF, om dergelijke parallelle initiatieven zoals de AIIB te vermijden?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B079
Publicatiedatum 24/06/2016, 20152016
Antwoord

De Aziatische Infrastructuur Investeringsbank (AIIB) is in januari van start gegaan. In juni 2016 zal de raad van gouverneurs naar verwachting de modaliteiten voor de toetreding van de niet-stichtende leden vastleggen. BelgiŽ heeft in januari 2016 officieel zijn kandidatuur ingediend en hoopt te kunnen toetreden tegen eind dit jaar. De Belgische beslissing om toe te treden tot de AIIB is de bevoegdheid van mijn collega van FinanciŽn. Mijn diensten hebben positief geadviseerd daar de toetreding van BelgiŽ het gewicht van de groep van gelijkgezinde leden vergroot, wat bijkomende garanties biedt dat de bank zich zal houden aan internationale regels en normen op het vlak van internationale infrastructuurfinanciering. De behoefte aan infrastructuurfinanciering in AziŽ is aanzienlijk: volgens een studie van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) is er 8.000 miljard dollar nodig in de periode 2010-2020, daar waar de Wereldbank en de ADB gezamenlijk slechts 20 miljard dollar per jaar kunnen besteden. Er is dus voldoende ruimte voor de bestaande financiŽle instellingen en de AIIB om complementair te werken. Anders dan de ADB is de AIIB geen ontwikkelingsbank: armoedebestrijding is geen rechtstreekse doelstelling en de leningen zullen aan marktvoorwaarden worden verstrekt. De AIIB heeft niet als hoofdtaak om het Nieuwe Zijderoute-initiatief (OBOR) te financieren. Daarvoor heeft China een eigen fonds opgericht. BelgiŽ steunt OBOR in de mate dat het aan de door China zelf geformuleerde doelstelling beantwoordt: een open platform dat werkt volgens de principes van de vrije markt en met respect voor internationale normen, met het doel om alle betrokken landen tot voordeel te strekken en verantwoordelijk economisch bestuur in derde landen aan te moedigen. Ik betreur het dat de EU geen gezamenlijk antwoord wist te geven op de Chinese uitnodiging tot deelname aan de AIIB, hoewel in januari 2015 op een vergadering van het ECOFIN-comitť ieder zich er toe had verbonden om niet op eigen houtje te handelen. Ik hoop dat de herziening van de EU-strategie voor China, die momenteel wordt voorbereid, de Europese interne cohesie zal versterken zodat de EU beter is toegerust om China aan te moedigen een verantwoordelijke en constructieve bijdrage te leveren tot een globale economische en monetaire orde. BelgiŽ steunt China, en over het algemeen de BRICS, in het streven naar een belangrijkere rol binnen de financiŽle internationale instellingen omdat dat op een logische wijze zijn verhoogde gewicht reflecteert in een globaliserende wereld. Tegelijkertijd en voor dezelfde redenen vindt BelgiŽ het contraproductief om te proberen regionale initiatieven zoals de AIIB tegen te werken. Integendeel, hierbij een plaats vinden als partner zal ons toelaten om het contact met deze landen te behouden en hun evolutie op te volgen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDS BELEID | AZIE | INVESTERINGSBANK | CHINA