...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0508 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Iran en deals (MV 9293).
Datum indiening18/02/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum25/03/2016

 
Vraag

De Iraanse president Rohani was in de week van 26 januari op Europese tour in Rome en Parijs. In zijn kielzog volgde een delegatie van maar liefst 120 man sterk. Ook de minister van Olie vergezelde hem op deze trip. Nu de resultaten van het nucleaire akkoord op kruissnelheid zit wil iedereen een deel van de Iraanse koek. Minder rooskleurig is het recente rapport van Iran. Daaruit blijkt dat tussen 2005 en 2015, 73 jongeren werden terechtgesteld. 160 andere jonge IraniŽrs staan in de wachtrij voor de galg. Nochtans ondertekende Iran het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind en het Internationaal Verdrag van Burgerrechten en Politieke Rechten. 1. Heeft u uw Iraanse collega's hierop aangesproken of bent u van plan dit te doen? Hoe wilt u dit juist aankaarten? 2. Gaat u hier als lid van de VN-Mensenrechtenraad een extra inspanning voor doen? 3. Wanneer en hoe zal u betere relaties met Iran koppelen aan het respecteren van het Verdrag voor de Rechten van het Kind?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B067
Publicatiedatum 21/03/2016, 20152016
Antwoord

Ik deel uw bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Iran, en in het bijzonder over de executies van minderjarige daders. Ik wil u eraan herinneren dat er EU-sancties van kracht zijn tegen Iran vanwege de mensenrechtensituatie in het land. Verder wil ik u erop wijzen dat de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in 2011 een speciale rapporteur heeft aangesteld voor de mensenrechtensituatie in Iran. BelgiŽ heeft deze aanstelling gesteund en de daaropvolgende, jaarlijkse verlengingen van het mandaat van de speciale rapporteur gesteund. Daarnaast neemt BelgiŽ elk jaar deel aan de interactieve dialoog met de speciale rapporteur tijdens de maartsessie van de Mensenrechtenraad. Tijdens de laatste interactieve dialoog heeft ons land onder meer de problematiek van de doodstraf aangekaart. Ons land herhaalde ook zijn oproep aan de Iraanse autoriteiten om samen te werken met de speciale rapporteur en hem in staat te stellen om het land te bezoeken. Bovendien heeft BelgiŽ de mensenrechtensituatie onder de aandacht van de Raad gebracht tijdens het debat in het kader van het agendapunt 'situaties die de aandacht van de Raad vereisen'. - In oktober 2014 heeft ons land aanbevelingen met betrekking tot de doodstraf geformuleerd tijdens de 'Universal Periodic Review' van Iran. - In december 2015 heeft BelgiŽ de resolutie in de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN over de mensenrechtensituatie in Iran gecosponsord. Deze resolutie gaat uitgebreid in op de kwestie van de doodstraf in Iran. Tot slot kan ik u verzekeren dat BelgiŽ het thema van de mensenrechten regelmatig aankaart in bilaterale contacten. Zoals voor alle andere landen vormen mensenrechten ook een integraal onderdeel van onze bilaterale betrekkingen met Iran. Ik heb zelf dan ook niet nagelaten om het thema ter sprake te brengen in mijn contacten met Iran. Ik heb de situatie van mensenrechten, onder andere de kwestie van de doodstraf, gisteren opnieuw besproken met mijn collega Zarif, die op bezoek was.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | IRAN | BUITENLANDS BELEID | RECHTEN VAN HET KIND