...

Bulletin nr : B057 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0363 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel China. - Marteling en gedwongen verklaringen.
Datum indiening30/11/2015
Taal N
Publicatie vraag     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/01/2016

 
Vraag

Onlangs heeft Amnesty International een rapport gepubliceerd met de ontluisterende titel: No end in sight. Torture and forced confessions in China. Naar aanloop van de EU-China mensenrechtendialoog 2015 is dit het ideale moment om hier de nodige aandacht aan te besteden. Uit het rapport blijkt dat China in 2010 enkele justitiehervormingen, die nog niet volstaan, heeft ingevoerd om de marteling van verdachten te beperken. Chinese wetten stroken niet met de internationale wetgeving van UNCAT (United Nations Convention against Torture) en er is nog steeds geen duidelijke definitie van marteling in het Chinees recht. Mentale marteling is bijvoorbeeld nog altijd niet verboden in China. Marteling wordt vaak gebruikt om gedwongen schuldbekentenissen te verkrijgen. Uit een steekproef van 590 rechtszaken werden in slechts 16 zaken de bekentenissen niet aanvaard. De drie grootste problemen zijn het gebrek aan een onafhankelijke rechterlijke macht, de veiligheidsdiensten die geen verantwoording moeten afleggen en lokale politici met de communistische partijkaart die het rechterlijk proces beďnvloeden. Daarnaast is er ook de praktijk van residential surveillance in a designated location, de geheime black jails waar verdachten tot zes maanden lang vastzitten. 1. Hoeveel rechtszaken zijn bekend bij het departement waarbij er gedwongen bekentenissen werden gebruikt om tot een veroordeling te komen? 2. a) Hoeveel van deze black jails zijn bekend bij het departement? b) Hoeveel mensen zijn hier op jaarbasis in gevangenschap? 3. Zal u een voorstel doen bij de Chinese autoriteiten om de juridische knowhow/bijstand te verlenen om de wetgeving aan te passen aan die van UNCAT, artikel 1: de duidelijke definitie van marteling? 4. Gaat België dit probleem op de VN Mensenrechtenraad waar ze vanaf 2016 zal zetelen actief aankaarten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B069
Publicatiedatum 14/04/2016, 20152016
Antwoord

1. en 2. Mijn diensten en ikzelf volgen de mensenrechtensituatie in China nauwlettend op. Dat gebeurt zowel in Brussel als in China, waar wij meerdere vertegenwoordigingen hebben, en dat samen met de EU en andere like minded landen bespreken. Informatie over het aantal rechtszaken of gevangenen is echter schaars in China: er zijn geen statistieken voorhanden op dit ogenblik. Samen met die andere like minded landen pleiten wij voor meer transparantie en dit werd ook opgenomen in de Belgische interventie voor de Universal Periodic Review (UPR) van China. Ik kan u wel meegeven dat het Chinese Hooggerechtshof een studie verricht naar de implementatie van de Criminal Procedure Law die het gebruik van informatie verkregen door middel van foltering verbiedt. 3. en 4. China heeft het VN-Verdrag tegen foltering in 1988 geratificeerd en wordt dus onderworpen aan een onderzoek over de uitvoering van dat verdrag door het comité tegen foltering van de VN. De strijd tegen foltering en mishandeling en de recente conclusies van het comité tegen foltering van de VN, alsook individuele gevallen, werden recent nog aangekaart tijdens het laatste bezoek van de speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten van de EU, Stavros Lambrinidis, aan China en tijdens de EU-China- mensenrechtendialoog van 30 november tot 1 december 2015. Ik heb zelf als minister van Buitenlandse Zaken in het verleden geen enkele ontmoeting met mijn Chinese collega's onbenut gelaten om de situatie inzake mensenrechten aan te kaarten evenals onze bezorgdheid hieromtrent uit te drukken. Ik zal dat ook blijven doen nu België in de Mensenrechtenraad zetelt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | BUITENLANDS BELEID | ARRESTATIE | CHINA