...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0360 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De Raad van Europa en het weren van een moderator (MV 6691).
Datum indiening25/11/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum28/12/2015

 
Vraag

Federaal kamerlid voor N-VA Daphné Dumery is ook lid van de Raad van Europa, een internationale instelling die zich inzet voor mensenrechten en democratie. Op een debat, ingericht door de Raad van Europa betreffende de recente vluchtelingencrisis werd mevrouw Dumery aangeduid als moderator. Jammer genoeg hebben er zich partijpolitieke en communautaire spelletjes voorgedaan waardoor mevrouw Dumery als moderator werd geweerd. Als officiële reden werd de zogenoemde kritiek van N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever op de Conventie van Genève aangehaald. Ik citeer de Raad van Europa: "omdat ze lid is van een partij die de Conventie van Genève in twijfel zou trekken". Zowel de officiële reden als de partijpolitieke spelletjes zijn volgens mij laakbaar voor een instelling die zich inzet voor de mensenrechten en democratie. Het is net hier dat de eerlijkheid moet zegevieren. Het smoren van de vrije meningsuiting en/of het uitsluiten van debat zijn voor zo een instelling te mijden als kiespijn. 1. Bent u in kennis gesteld van dit voorval in de Raad van Europa? 2. Hebt u contact opgenomen met de Raad van Europa voor meer uitleg omtrent dit voorval? Zo ja, welke verklaring gaf de Raad van Europa? 3. Maakt uw beleid een prioriteit van het naleven van de mensenrechten? 4. Wat is uw standpunt, en dat van de federale regering, over het ontnemen van het spreekrecht aan Daphné Dumery? 5. Zal u de gepaste stappen ondernemen om deze situatie aan te klagen bij de Raad van Europa?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B054
Publicatiedatum 14/12/2015, 20152016
Antwoord

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) bestaat uit parlementsleden afkomstig uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Het zijn dus vertegenwoordigers van parlementen die daar zetelen. Als lid van de regering heb ik noch invloed noch legitimiteit om daarin tussen te komen en ik zou mevrouw Dumery willen aanmoedigen de andere parlementsleden van de Parlementaire Vergadering te mobiliseren over deze zaak.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRAAD VAN EUROPA | VRIJHEID VAN MENINGSUITING | BUITENLANDS BELEID