...

Bulletin nr : B024 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0187 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Cholesterolverlagende pillen (MV 3191).
Datum indiening27/03/2015
Taal N
Publicatie vraag     B024
Publicatiedatum 11/05/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/05/2015

 
Vraag

Meer dan 300.000 Belgen nemen het cholesterolverlagend middel Crestor. Daarmee is Crestor in ons land de op twee na meest voorgeschreven cholesterolverlager. Bovendien weegt deze pil ook sterk op het budget van de ziekteverzekering. In 2013 kostte de vergoeding van deze cholesterolverlager de overheid 73,2 miljoen euro. Slechts ťťn ander geneesmiddel kostte meer. Verschillende studies tonen echter aan dat Crestor meer risico's inhoudt dan andere cholesterolverlagers. PatiŽnten die deze pil nemen zouden 25% meer kans lopen op diabetes. Het zou ook de enige cholesterolverlager zijn die de afbraak van bepaald spierweefsel in de hand werkt, wat kan leiden tot nierschade. Er zijn andere cholesterolverlagers op de markt die even doeltreffend zijn en waarvan eventuele voor- en nadelen zeer goed gekend zijn. Bovendien zijn deze pillen goedkoper dan Crestor. 1. a) Zijn er gevallen bekend van patiŽnten waarbij door het gebruik van Crestor diabetes is ontstaan? b) Zo ja, hoeveel gevallen sinds 2013? 2. Crestor kan ook online gekocht worden, terwijl dit normaal enkel op voorschrift verkrijgbaar is. Via welke maatregelen overweegt u de online verkoop van dit geneesmiddel aan te pakken? 3. Apothekers zijn verplicht om bij een voorschrift van antibiotica of een voorschrift op stofnaam het goedkoopste middel voor te stellen aan de patiŽnt. Artsen zijn echter niet verplicht het goedkoopste geneesmiddel voor te schrijven en kunnen dit op vraag van de patiŽnt zelfs weigeren. Deze geneesmiddelen zijn nochtans goedkoper voor het RIZIV en vaak even doeltreffend. Overweegt u huisartsen te verplichten om het goedkoopste geneesmiddel voor te schrijven?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B026
Publicatiedatum 26/05/2015, 20142015
Antwoord

In antwoord op uw vraag heeft het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) zijn eigen database en de Europese database voor bijwerkingen geraadpleegd. Voor de periode 1 januari 2010 tot 18 maart 2015, werden in BelgiŽ 1 geval van diabetes en 26 in Europa gemeld voor rosuvastatine (= actief bestanddeel van Crestor). Het feit dat een bijwerking is gemeld met een geneesmiddel, betekent niet noodzakelijk dat er een oorzakelijk verband is tussen het geneesmiddel en de gemelde bijwerking., Het controleren van de websites die Crestor te koop aanbieden is een wereldwijd fenomeen. Op Europa niveau wordt momenteel de problematiek gevolgd, door bijvoorbeeld de MEDICRIME conventie. Het FAGG heeft gekozen om een campagne te lanceren om het grote publiek bewust te maken van de risico's die verbonden zijn aan het aankopen van geneesmiddelen via het internet buiten het legale circuit om. Daarnaast levert deze campagne ook tips om op een veilige manier geneesmiddelen aan te kopen en te gebruiken. Deze campagne bestaat uit een mini-site - www.geneesmiddelen-via-internet.be, die nog steeds beschikbaar is. De basisregel in de vigerende nationale wetgeving stelt dat een geneesmiddel persoonlijk door een officina apotheker in de apotheek aan de patiŽnt wordt afgeleverd. In afwijking op deze basisregel, voorzien in artikel 29 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009, kunnen in BelgiŽ vergunde geneesmiddelen die vrij zijn van medisch voorschrift via internet te koop aangeboden worden door een publiek opengestelde apotheek onder strenge voorwaarden. Het fagg oefent controle uit op het respecteren van deze voorwaarden via haar inspecteurs. Als een arts/ tandarts een antibioticum of antimycoticum voor een acute behandeling voorschrijft op merknaam, dan gelden de regels van het voorschrift op stofnaam. In het geval van een voorschrift op merknaam, moet de apotheker dus verplicht een geneesmiddel afleveren uit de groep van de 'goedkoopste' geneesmiddelen. Voor wat betreft goedkoop voorschrijven in het algemeen, wil ik verwijzen naar mijn communicatie van het voorbije weekend. Tot 2015 moesten de huisartsen 50 % goedkope geneesmiddelen voorschrijven. Vanaf 2015 is deze regel verfijnd en moedigen we artsen en tandartsen aan de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven. De patiŽnten krijgen nog dezelfde kwaliteit van zorg maar de geneesmiddelen worden nog goedkoper voor patiŽnt en RIZIV. Concreet komt het erop neer dat een arts ťťn van de 3 goedkoopste geneesmiddelen van een bepaalde dosis/ verpakkingsgrootte voorschrijft, tenzij er tussen het goedkoopste en het goedkoopste +5 % meer dan 3 geneesmiddelen beschikbaar zijn. in dit geval heeft de arts de keuze tussen al deze geneesmiddelen. Ook voor chronisch zieken geldt deze regel, tenzij de switch naar een goedkoop geneesmiddel bij de patiŽnt voor verwarring of problemen zou kunnen zorgen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG | KOSTEN VAN GENEESMIDDELEN | HART- EN VAATZIEKTE | GEZONDHEIDSBELEID | ZIEKTEVERZEKERING | GENEESMIDDEL