...

Bulletin nr : B024 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0186 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Medische onderconsumptie (MV 2939).
Datum indiening27/03/2015
Taal N
Publicatie vraag     B024
Publicatiedatum 11/05/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/05/2015

 
Vraag

In vijf jaar tijd brachten meer dan 100.000 Belgen geen doktersbriefje binnen bij hun ziekenfonds. Kortom, één op de vijf Belgen deed de voorbije vijf jaar geen beroep op medische verzorging. Als we er van uitgaan dat deze mensen nooit ziek zijn, wil dat echter ook zeggen dat ze geen preventieve medische controles laten uitvoeren. Dergelijke controles kunnen echter bepaalde gezondheidsrisico's vroegtijdig opsporen en sluimerende ziekten kunnen sneller aangepakt worden waardoor de kans op volledig herstel vergroot. Uit de studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat vooral jonge, alleenstaande mannen zich niet regelmatig laten controleren. Ook al voelen mensen zich gezond, bepaalde problemen geven zelden klachten zoals bijvoorbeeld een hoge bloeddruk. 1. Hoeveel procent van de bevolking liet de voorbije vijf jaar jaarlijks een algemene check-up uitvoeren? 2. Mensen tussen 45 en 75 jaar kunnen één keer per jaar gebruik maken van een gratis preventiemodule bij hun arts. Hierbij wordt een checklist overlopen en bekeken welke preventieve gezondheidsmaatregelen nuttig kunnen zijn. Hoe staat u tegenover een uitbreiding van dit systeem naar andere doelgroepen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B027
Publicatiedatum 02/06/2015, 20142015
Antwoord

Met betrekking tot de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, hou ik er in de eerst plaats aan om mijn betrokkenheid bij deze problematiek te verzekeren. Ik wil toch de vaststelling die u citeert nuanceren : volgens het "Performantierapport over huisartsgeneeskunde" dat in 2012 door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie en het RIZIV is gepubliceerd, heeft 95% van de bevolking tussen 2006 en 2008 een beroep op medische verzorging gedaan en heeft 91% de afgelopen 3 jaar een huisarts geraadpleegd. Er bestaan geen gegevens over het aantal raadplegingen die in combinatie met die screening worden verricht omdat het RIZIV niet over een specifiek nomenclatuurcode-nummer voor alle leeftijdscategorieën beschikt. Met betrekking tot de leeftijdscategorie 45-75 jaar bestaat er inderdaad de mogelijkheid van een aanvullend honorarium voor die check-up (GMD+), Slechts 15% van deze doelgroep maakt hier gebruik van. Bovendien stel ik in een rapport van het RIZIV voor de Nationale Commissie Geneesheren - Ziekenfondsen in 2014 vast dat als bepaalde criteria van de check-up worden verbeterd (bijvoorbeeld de frequentie van colorectale kankerscreening), uit de facturatie van het GMD+ blijkt dat er vaker niet-aanbevolen testen worden uitgevoerd bij gezonde mensen (zoals een systematische screening van schildklier-stoornissen); dat leidt onvermijdelijk tot het onnodig medicaliseren van een aantal verzekerden. Alvorens de doelgroep van die voorziening uit te breiden, lijkt het mij dus opportuun om niet overhaast te werk te gaan en daarvan eerst grondig de voordelen en bijwerkingen te evalueren en daarna eventueel de regels aan te passen. Samengevat wens ik u ervan te verzekeren dat ik zeer veel belang hecht aan bevolkingsscreening, op voorwaarde dat bij die screening rekening wordt gehouden met de recentste wetenschappelijke gegevens en dat dit niet tot een "overmedicalisering" leidt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenVOORKOMING VAN ZIEKTEN | GEZONDHEIDSBELEID | GEZONDHEIDSVERZORGING