...

Bulletin nr : B022 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0160 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Het gebruik van slaapmiddelen.
Datum indiening12/03/2015
Taal N
Publicatie vraag     B022
Publicatiedatum 27/04/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/04/2015

 
Vraag

De Vlaamse gezondheidsenquÍte van 2013 gaf al aan dat 28% van wie ouder is dan vijftien jaar te kampen heeft met slaapproblemen. Om deze slaapproblemen aan te pakken grijpen veel Vlamingen naar slaapmiddelen. In recent onderzoek van de Christelijke Mutualiteit wordt aangegeven dat zelfs ťťn Vlaming op de zes regelmatig slaapmiddelen gebruikt. Dit zijn verontrustende cijfers gezien de verslavende werking en de snelle gewenning die optreedt. Bovendien leidt langdurig gebruik vaak tot meer problemen. Professor Johan Verbraecken, medisch coŲrdinator van het slaapcentrum aan het UZ Antwerpen, waarschuwt dat het tot een jaar kan duren om weer van de slaappillen af te geraken. Zij geven patiŽnten valium ter vervanging van slaapmiddelen omdat dit makkelijker af te bouwen is en combineren dit met groepstherapieŽn. 1. Op welke manier worden huisartsen geÔnformeerd over het gevaar van langdurig voorschrijven van slaapmiddelen? 2. Hoeveel slaapmiddelen werden de voorbije vijf jaar jaarlijks verkocht? 3. Hoe staat u tegenover het gebruik van een ander geneesmiddel (valium) als afkickmiddel voor slaapmiddelen? 4. Heeft u cijfers van de jaarlijkse verkoop van valium in ons land van de voorbije vijf jaar?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B023
Publicatiedatum 04/05/2015, 20142015
Antwoord

1. We zijn er ons van bewust dat het aanmoedigen van een adequaat gebruik van benzodiazepines essentieel is. Dit soort behandelingen dienen zoveel mogelijk beperkt te worden in de tijd. Benzodiazepines zijn efficiŽnt tegen slapeloosheid: men slaapt langer en men valt ook sneller in slaap. De efficiŽntie daalt echter met de tijd en regelmatig merkt men dan ook dat er na een tijd afhankelijkheid en een verhoogde tolerantie optreedt. De afgelopen jaren heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het RIZIV verschillende acties ondernomen om het adequaat gebruik van benzodiazepines aan te moedigen. Er werden jaarlijkse, terugkerende bewustmakingscampagnes voor het grote publiek (radio- en TV-spot, affiches, folders,...) georganiseerd. Bovendien worden er opleidingen en hulpgidsen voor huisartsen en apothekers aangeboden. Deze vormingen leggen de nadruk op de niet-medicamenteuze alternatieven en herinneren aan de belangrijkste regels voor een adequaat gebruik van benzodiazepines alsook aan de richtlijnen die gerespecteerd moeten worden voor een effectieve en efficiŽnte ontwenning. De informatie over de laatste campagne is beschikbaar op www.slaapenkalmeringsmiddelen.be. De volledige historiek van de campagnes kan u vinden op www.health.belgium.be/benzo.† Tenslotte kan ik u nog meedelen dat in 2012 een platform met multidisciplinaire deskundigen opgericht werd. Deze verschillende werkgroepen hebben de taak diverse acties voor te stellen met het oog op een adequaat gebruik van psychofarmaca (inclusief benzodiazepines). Een rationeel en adequaat voorschrijfgedrag van de verschillende soorten psychofarmaca, met kennis van de risico's en bijwerkingen van elk van deze producten en respect voor de adviezen ter zake, is dus van essentieel belang. Als onderdeel van dit platform, zullen diverse trainingen voor huisartsen, richtlijnen, strategieŽn om de samenwerkingen tussen beroepsbeoefenaars te verbeteren ... worden uitgewerkt. 2. In de onderstaande tabel vindt u de verkoop van benzodiazepines uitgedrukt in DDD voor de afgelopen 5 jaren. 3. Valium is eigenlijk een zeer vergelijkbaar product met slaapmiddelen. Valium wordt gebruikt omdat men hiermee traag kan afbouwen. Nog vaker wordt het actief bestanddeel van Valium, diazepam, gebruikt in steeds lichtere pilletjes door de apotheker zelf gemaakt. Anderen pleiten om te werken met een trage vermindering van de slaapmiddelen zelf. Het is in ieder geval een langdurige en moeilijke afbouw. 4. In de onderstaande tabel vindt u de verkoop van Valium (diazepam) uitgedrukt in DDD voor de afgelopen 5 jaren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | GENEESMIDDEL | KALMEREND MIDDEL