...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0257 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Defibrillators in gerechtsgebouwen.
Datum indiening13/03/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/04/2015

 
Vraag

Onlangs overleed in de rechtbank in Brugge een man als gevolg van een hartstilstand. Volgens Thierry Denys, rechtbankvoorzitter in Brugge, is het al de derde keer dat er iemand sterft in het Brugse gerechtsgebouw als gevolg van een hartstilstand. De heer Denys pleit al bijna vijf jaar voor de installatie van een defibrillator. Dit voorstel zou in het verleden door de FOD Justitie niet in overweging genomen zijn door een te hoge kostprijs. Nochtans wordt op andere openbare plaatsen de installatie van een defibrillator wel aangeraden, bijvoorbeeld in sportcentra, stations, en gemeentebesturen. Volgens wetenschappelijke studies biedt het gebruik van een defibrillator 60 procent meer overlevingskans. Het toestel kan dus cruciale minuten redden tijdens een hartaanval en is bovendien makkelijk in gebruik. Iedereen kan ermee werken door de duidelijke uitleg bij de defibrillator en het toestel verwittigt ook automatisch hulpdiensten die de gebruiker telefonisch kunnen bijstaan. 1. a) Kreeg u ook van andere rechtbanken de vraag voor de installatie van een defibrillator? b) Zo ja, hoeveel rechtbanken stelden u deze vraag? 2. a) Overweegt u het voorstel om in alle gerechtsgebouwen een defibrillator te installeren? b) Zo ja, op welke termijn ziet u de uitvoering haalbaar?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B020
Publicatiedatum 13/04/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Het aangehaalde overlijden heeft inderdaad aanleiding gegeven tot een aantal aanvragen tot het bekomen van een defibrillator. b) Recent dienden de Rechtbank van 1e Aanleg Oost-Vlaanderen, afdelingen: Gent, Dendermonde en Oudenaarde een aanvraag in, evenals de Rechtbank 1e Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. 2. Aangezien de Rechterlijke Orde een 300-tal sites (inclusief de Vredegerechten) heeft met zittingsfaciliteiten, vertegenwoordigt dit een aanzienlijke investering. Er mag gerekend worden op ongeveer 1.400 euro, inclusief btw, per toestel in aankoop. Om deze toestellen operationeel te houden, dient eveneens een onderhoudscontract te worden afgesloten. Gezien de omvang en de verspreiding van de gerechtsgebouwen over het Belgische grondgebied, mag hier tevens met een considerabele budgettaire impact gerekend worden. Een herinvestering na een vijftal jaren voor het vervangen van de batterijen van deze toestellen zal tevens voorzien dienen te worden. Deze kosten liggen nog hoger op de plaatsen waar een automatische verbinding met de noodcentrale 112 gerealiseerd dient te worden. In de huidige budgettaire constellatie richt de FOD Justitie zich op zijn kerntaken en tracht maximaal te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het beheer van de gerechtsgebouwen met zich meebrengt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenJUDICIELE RECHTSPRAAK | HART- EN VAATZIEKTE | GEZONDHEIDSBELEID | MEDISCH EN CHIRURGISCH MATERIAAL | OPENBAAR GEBOUW