...

Bulletin nr : B018 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0212 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Carnavalstoeten. - Veiligheidsaspect.
Datum indiening19/02/2015
Taal N
Publicatie vraag     B018
Publicatiedatum 30/03/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/03/2015

 
Vraag

In verschillende gemeentes gingen carnavalstoeten uit. Wanneer lokale politiezones zich zorgen maakten konden ze aankloppen bij het Co÷rdinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging (OCAD). Zij bekijkt vervolgens of er bijkomende maatregelen moeten worden genomen. Verder konden korpschefs ook terecht bij de directeur-co÷rdinator van de federale politie. De OCAD riep op tot waakzaamheid, al had ze geen kennis van specifieke bedreigingen tijdens de carnavalperiode. 1. Kunt u het veiligheidsaspect evalueren tijdens de voorbije carnavalstoeten? 2. Welke lessen hebben uw diensten hieruit getrokken? 3. Welke gemeentes vroegen om extra bijstand?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B020
Publicatiedatum 13/04/2015, 20142015
Antwoord

1. Het Orgaan voor de Co÷rdinatie van de Analyse van de Dreiging(OCAD) stelde een niveau 2 vast met bijzondere waakzaamheid voor carnavalstoeten in BelgiŰ. Wij hebben geen enkele informatie gekregen betreffende een specifieke dreiging. Er waren twee loze dreigingen tegen het carnaval in Eupen en in Sankt-Vith. 2. Lessen: hoewel er een ernstige dreiging was tegen ons land, hebben wij het standpunt ingenomen dat het niet de bedoeling was in de kaart van de terroristen te spelen en nodeloos paniek te zaaien bij de bevolking, waarbij overigens wel de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers zou zijn verzekerd. De boodschap is goed overgekomen bij de overheden en lokale diensten: de verschillende betrokken korpschefs hebben deze filosofie goed begrepen. De carnavalstoeten konden probleemloos uitrukken, omdat ze omkaderd waren door een toereikend veiligheidsdispositief (lokale politie, hulpdiensten en dergelijke) om eventuele problemen op te lossen. 3. De politiediensten van Eupen, Sankt Vith hebben OCAD ingeschakeld in het kader van de twee voornoemde dreigingen die, na analyse, verzonnen bleken te zijn. Onlangs nog heeft de politie van Halle een beroep gedaan op OCAD voor een specifieke analyse voor het carnaval van Halle, dat zonder grote incidenten is verlopen, net als alle andere carnavalstoeten van het land.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenVOLKSCULTUUR | POLITIECONTROLE | OPENBARE VEILIGHEID | TERRORISME | BEVEILIGING EN BEWAKING