...

Bulletin nr : B008 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0086 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De onmiddellijke inning met betrekking tot drugs op festivals.
Datum indiening05/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B008
Publicatiedatum 19/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/01/2015

 
Vraag

In 2013 startte men in Antwerpen met het systeem van een onmiddellijke inning voor drugbezitters en druggebruikers. Voor softdrugs kwam dat neer op 75 euro, voor andere drugs op 150 euro. Afgelopen zomer werd het systeem ook uitgetest op Tomorrowland. Voor de twee festivalweekends werden in totaal 544 processen-verbaal opgesteld, waarvan 243 voor cannabis en 301 voor andere soorten drugs. Ongeveer 85% van de personen die betrapt werden betaalden het bedrag. In totaal werden ook 34 dealers voorgeleid. Het Antwerps parket zegt tevreden te zijn met de resultaten en geloven sterk in het ontradend effect ervan voor festivalbezoekers. Mogelijks zal het systeem daarom uitgebreid worden naar andere festivals, waarvoor men dan eerst een "risicoanalyse" zal uitvoeren. 1. Kan u meedelen welke andere Belgische festivals nog voor dit systeem in aanmerking kunnen komen? 2. Kunt u wat meer verduidelijking geven bij de criteria die men hanteert om een festival als "risicovol" te bestempelen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B013
Publicatiedatum 23/02/2015, 20142015
Antwoord

Algemeen kan gesteld worden dat handel in en gebruik van illegale drugs op festivals een veel voorkomend fenomeen betreft. Het openlijk dealen of het openlijk gebruiken van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen, vaak van gevaarlijke substanties die ook ernstige en soms nefaste risico's kunnen inhouden voor de eigen menselijke gezondheid, zijn er schering en inslag en vormen aldus openbare overlast. Ontrading en preventie zijn, mede gelet op de aanwezigheid van minderjarigen, dan ook noodzakelijk. Festivalbezoekers mogen niet de indruk krijgen dat dit getolereerd wordt, dat dit er "gewoonweg bij hoort". Beide factoren van ontrading en preventie zijn dan ook in ieder geval algemeen van toepassing. Het beleid van de onmiddellijke minnelijke schikking op festivals, of kortweg "OMS-FEST", werd tot op heden enkel toegepast op de festivals die georganiseerd worden binnen de Antwerpse afdeling van het parket Antwerpen. In 2014 werd dit beleid voor een eerste maal toegepast te Boom op het dancefestival TOMORROWLAND en dit gedurende de 2 festivalweekends van 17, 18, 19 en 20 juli 2014 resp. 24, 25, 26 en 27 juli 2014. De resultaten hiervan zijn gekend. Ook voor de volgende edities van TOMORROWLAND zal het OMS-FEST beleid aldaar toegepast worden en dit tot nader order. Andere festivals binnen het arrondissement Antwerpen, met zijn drie afdelingen, kunnen ook in aanmerking komen voor de regeling OMS-FEST. Dit zal gebeuren, rekening houdende met een aantal specifieke parameters die betrekking hebben op "risico" en "capaciteit", met name : - de grootte van het festival en simultaan de evenredige anonimiteit van het gebruik en vermindering van de "pakkans"; - type en doelgroep van het festival (dance, rock, punk, reggae of eerder familiaal); - de aanwezigheid van minderjarigen; - reeds gekende problematiek in kleine of grote mate door de geverbaliseerde incidenten in het verleden; - capaciteit van de terzake bevoegde lokale en eventuele externe politiediensten; - capaciteit van het openbaar ministerie; - de vraag en medewerking van de organisator.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | JONGERE | GELDBOETE | CULTURELE MANIFESTATIE | MUZIEK | VERDOVEND MIDDEL