...

Bulletin nr : B137 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1255 - Zittingsperiode : 53


Auteur Rita De Bont, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Wantoestanden bij professionele kwekers. - Inspecties.
Datum indiening16/10/2013
Taal N
Publicatie vraag     B137
Publicatiedatum 25/11/2013, 20132014
Termijndatum20/11/2013

 
Vraag

Op mijn mondelinge vraag nr. 19572 over de "inbreuken tegen dierenwelzijn bij broodfokkers" antwoordde u dat er door de inspecteurs maar weinig wantoestanden werden waargenomen bij professionele kwekers (Integraal Verslag, Kamer, 2013-2014, commissie voor de Volksgezondheid, 9 oktober 2013, CRIV 53 COM 829, blz. 19). Ik repliceerde daarop dat ik toch weet had van verschillende klachten die bij de FOD Dierenwelzijn werden ingediend aangaande bepaalde fokkers, onder andere de onderneming BVBA Bolkshof uit Rijkevorsel (KBO: 820.612.674) en waar blijkbaar weinig gehoor of toch geen definitieve oplossing wordt aangeboden. Er is sprake van onder andere een uit de kennel bevrijde, fel verwaarloosde fokteef met een open beenbreuk en nagels die veel te lang waren, die nog op dertienjarige leeftijd puppy's had geworpen terwijl zij niet meer op de poten kon staan. Hoe is het mogelijk dat inspecteurs nooit hebben opgemerkt dat fokteven in dergelijke omstandigheden worden gehouden vermits zij toch dit bedrijf, waar regelmatig klachten worden over ingediend, bezoeken? Er zijn ook regelmatig klachten over de gezondheidstoestand van de in hetzelfde bedrijf gekochte pups. In het controleverslag - opvolging erkenning hondenkwekerij, dossier nr. G/13/1166 van 4-7-2013 staat bij het besluit van de inspectiedienst zelfs te lezen: "Hond met Parvo werd teruggebracht en omgeruild, volgens Bolkshof was hond gezond en is na 10 dagen terug verkocht zonder behandeld te zijn geweest (Fox terriŽr met chip 947000000439355 eveneens ingevoerd van Castelijns op 26/04 - verkocht 30/06 aan tweede eigenaar)", zonder dat er enige melding wordt gemaakt van enige opvolgactie. Nochtans is het geweten dat de onderneming Bolkshof een afnemer is van Slowaakse puppy's afkomstig van het Slowaakse Puppy-Export s.r.o. waarover ook al meermaals onregelmatigheden en de dood van puppy's afkomstig van deze uitvoerder kort na de aankoop werden vermeld. Slowakije zou immers niet meer rabiŽsvrij zijn en de erkenning van Puppy-Export zou ook niet volgens de boekjes verlopen zijn. Toch staat Puppy-Export nog altijd op de lijst van "erkende landen en kwekers die voldoen aan de voorwaarden uit bijlage II van het koninklijk besluit van 27 april 2007". 1. Kan u een overzicht geven van de ingediende klachten in verband met de onderneming Bolkshof, het gevolg dat aan deze klachten werd gegeven en de huidige stand van zaken? 2. a) Waar bevindt zich momenteel de bewuste hond die met Parvo werd teruggebracht en opnieuw werd verkocht? b) Heeft men zich vergewist van zijn gezondheidstoestand? c) Wat was het resultaat? 3. Hoe kan men verantwoorden dat Puppy-Export nog altijd over een onbeperkt uitvoercertificaat beschikt? 4. Heeft u de intentie de Slowaakse onderneming, Puppy-Export s.r.o. te schrappen van de lijst bedoeld in artikel 19/5 van het koninklijk besluit van 27 april 2007?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B142
Publicatiedatum 08/01/2014, 20132014
Antwoord

De inspectiedienst Dierenwelzijn heeft 11 klachten met betrekking tot de kwekerij Bolkshof ontvangen : - 8 klachten handelen over de verkoop van een zieke hond; - 1 algemene klacht zonder dat de klager een pup heeft gekocht maar voornamelijk bedoeld om "broodfokkerijen" aan de kaak te stellen; - 1 klacht over het angstig gedrag van de hond welke door derden werd doorgestuurd en niet door de koper; - 1 klacht over een verwaarloosde fokteef. Bij twee klachten werd een dossier van de hond mee overgemaakt met onder andere een kopie van het garantiebewijs, het paspoort en het attest van de behandelende dierenarts. Aan andere klagers werd gevraagd om dezelfde gegevens over te maken maar hierop werd geen reactie ontvangen. De Inspectiedienst Dierenwelzijn heeft dit jaar reeds drie controles in de kwekerij Bolkshof uitgevoerd. Telkens werden geen zieke pups opgemerkt. Er werden wel problemen vastgesteld van administratieve aard. Hiervoor werd een proces verbaal van waarschuwing opgesteld. Voor de klacht over de verwaarloosde fokteef is een volledige controle van alle aanwezige dieren en van de volledige administratie gepland en zal heden uitgevoerd worden. De huidige verblijfplaats van de teruggebrachte pup waarvan sprake in uw vraag is bij de Inspectiedienst Dierenwelzijn gekend. Bij een controle eind oktober in de BVIRH-databank (Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden) bleek dat deze pup nog steeds leeft. Uiteraard kan ik de gegevens van de eigenaar niet openbaar maken. Zoals ik al zei, is er geen reden om Puppy Export te schrappen van de lijst van erkende kwekers die honden mogen verhandelen via Belgische kwekers-handelaars aangezien ze over een attest van de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst beschikken waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden uit bijlage 3 van het koninklijk besluit van 27 april 2007. De onbeperkte termijn is vastgelegd door de bevoegde Slowaakse autoriteiten op basis van hun wetgeving en hun controleplanning. Zolang de Slowaakse autoriteiten van oordeel zijn dat deze kwekerij aan de voorwaarden voldoet, zal ze in de lijst van erkende kwekers zijn opgenomen. In dat opzicht wens ik u eraan te herinneren dat BelgiŽ hierin pionier is en het enige Europese land is dat aan kwekerijen welzijnsvoorwaarden oplegt die ook in andere landen van toepassing zijn. Ik blijf trouwens pleiten voor een Europese harmonisering van die regels. Verder moet voldaan zijn aan de geldende gezondheidsvoorwaarden, maar dit heeft betrekking op de wetgeving inzake dierengezondheid waarvoor mijn collega minister Sabine Laruelle bevoegd is. De geldende gezondheidsvoorschriften hebben geen invloed op bijlage 3 van het koninklijk besluit van 27 april 2007.

 
Eurovoc-descriptorenMILIEUBELEID | DIERLIJKE PRODUCTIE | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
Vrije trefwoordenHOND | KLACHT