...

Bulletin nr : B056 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0267 - Zittingsperiode : 53


Auteur Nathalie Muylle, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Klachten over inbreuken op dierenwelzijn.
Datum indiening08/02/2012
Taal N
Publicatie vraag     B056
Publicatiedatum 12/03/2012, 20112012
Termijndatum09/03/2012

 
Vraag

In 2010 lag het aantal verwaarloosde dieren dat de dienst Dierenwelzijn in beslag moest nemen 17 keer hoger dan in 2005. In vijf jaar tijd is dit dus een verdrievoudiging van het aantal verwaarloosde dieren. We moeten er wel op wijzen dat de het hier gaat over inbreuken op dierenwelzijn, niet per se dierenmishandeling (bij dierenmishandeling is er moedwilligheid in het spel). Het stijgende aantal in beslag genomen dieren zijn volgens de FOD Volksgezondheid te wijten aan twee mogelijke oorzaken. Enerzijds de betere naambekendheid van de dienst Dierenwelzijn, waardoor mensen sneller zaken signaleren. Anderzijds de crisis, bij inbeslagname van landbouwdieren wordt er vaak opgemerkt dat de financiële toestand en sociale problemen van de boer mee aan de basis liggen. Ook werden meer paarden in beslag genomen (prijs van de paarden is gedaald maar de voederprijzen zijn gestegen). De processen-verbaal van inbreuken op dierenwelzijn waarvan sprake is, zijn enkel processen-verbaal die opgesteld zijn door de dienst Dierenwelzijn. De processen-verbaal van de politie zijn niet meegerekend. 1. Hoeveel inbreuken op de dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 heeft de inspectiedienst Dierenwelzijn in 2011 vastgesteld? 2. a) Waar kwamen de inbreuken voor? b) Wat zijn de verhoudingen tussen de particulieren en de professionele veehouders?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B063
Publicatiedatum 02/05/2012, 20112012
Antwoord

De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid heeft in 2011 in totaal 764 inbreuken op de dierenwelzijnswet vastgesteld. Deze inbreuken werden vastgesteld op allerlei plaatsen:[GRAPH: 2011201207210-7-267-nl] Een 17% van de inbreuken werden vastgesteld bij handelszaken, professionele fokkers en landbouwbedrijven, een 71% bij particulieren en een 12% bij andere controlepunten (hobbykwekers, asielen, pensions en maneges).

 
Eurovoc-descriptorenDIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
Vrije trefwoordenKLACHT