...

Bulletin nr : B053 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0051 - Zittingsperiode : 53


Auteur Wouter De Vriendt, Ecolo-Groen!
Departement Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister
Sub-departement Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming
Titel Incidenten op de luchthaven van Oostende.
Datum indiening16/01/2012
Taal N
Publicatie vraag     B053
Publicatiedatum 20/02/2012, 20112012
Termijndatum17/02/2012

 
Vraag

Onlangs raakte bekend dat luchthavens aan zee een hoger en toenemend risico voor inciodenten met vogels betekenen. Dergelijke incidenten houden een gevaar is voor zowel de passaggiers en bemanning aan boord van de vliegtuigen als coor de omwonenden rond deze luchthavens. Uit het duurzaamheids- en jaarverslag 2010 van de luchtghaven van Oostende blijkt dat er een toename is van het aantal bird strikes tijdens de jongste jaren. Naast deze bird strikes zijn er ook andere ernstige incidenten van technische aard die zich kunnen voordoen zoals uitval van motoren en van procedurele en menselijke fouten met bijna botsingen. 1. a) Wat was de ernst van de "bird strike" incidenten tijdens de jongste vijf jaar op de Oostendse luchthaven? b) Hoeveel noodlandingen had dit voor gevolg? c) Hoe vaak was er sprake van zeer ernstige incidenten met gevaar voor passagiers bemanning en voor de omwonenden? d) Hoe is de incidentenverhouding tussen vrachttoestellen en passagierstoestellen telkens met vliegtuigen van meer dan zes ton en met vliegtuigen van minder dan zes ton? e) Wanneer vinden deze incidenten plaats, overdag, 's nachts, 's ochtend, 's avonds? f) Hoe scoort de Oostendse luchthaven in vergelijking met andere Belgische luchthavens op dit gebied van aantal strikes/ beweging bij een bepaald type toestel tijdens de jongste vijf jaar? 2. Hoeveel ernstige incidenten waren de jongste vijf jaar ten gevolge van technische problemen zoals bijvoorbeeld motoruitval, uitval hydraulische systemen, cockpitalarmen enz.? 3. Hoeveel ernstige incidenten met bijna botsingen of afbreken van normale vliegprocedures waren er de jongste vijf jaar op de Oostendse luchthaven door fouten van de piloten, al of niet in opleiding, of fouten van de verkeersleiding? 4. a) Hoeveel noodlandingen waren er de jongste vijf jaar met bijhorende noodzaak van kerosinelozingen? b) Hoeveel ton kerosine werd hierbij geloosd? c) Gebeurde dit altijd op grote hoogte en boven zee?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B059
Publicatiedatum 02/04/2012, 20112012
Antwoord

1. Ik wil er wel de aandacht op vestigen dat buitenlands geïmmatriculeerde vliegtuigen niet verplicht zijn deze incidenten door te geven aan de Belgische Luchtvaartautoriteiten. a) Hierbij vindt u een overzicht van de gerapporteerde vogelincidenten gedurende de laatste vijf jaar op de luchthaven van Oostende. 2011: 11 2010: 7 2009: 1 2008: 5 2007: 2 b) De 'bird strike' incidenten hadden geen noodlandingen tot gevolg. c) De 'bird strike' incidenten hadden geen zeer ernstige gevolgen voor bemanning en omwonenden. d) Op de zesentwintig gerapporteerde incidenten (laatste vijf jaren) gaat het voor vijfentwintig om een vliegtuig met een maximaal opstijggewicht van meer dan 5,7 ton (drieëntwintig tijdens passagiersvluchten en twee tijdens cargovluchten) minder 5,7 ton en voor één om een vliegtuig met een maximaal opstijggewicht van minder dan 5,7 ton. e) Volgens de aan ons gerapporteerde incidenten is hier geen lijn in te trekken. De incidenten gebeuren zowel 's ochtends, 's avonds als 's nachts. f) Onderstaande tabel toont u het aantal gerapporteerde birdstrike-incidenten per luchthaven:[GRAPH: 2011201206350-14-51-frnl] 2. In de afgelopen vijf jaar kunnen we spreken van veertien ernstige incidenten. 3. In onze ECCAIRS-database zijn uitsluitend de incidenten van de Belgisch ingeschreven luchtvaartuigen opgenomen daar buitenlandse luchtvaartmaatschappijen deze incidenten slechts aan hun nationale luchtvaartoverheden dienen te melden. De noemenswaardige incidenten betreffen meestal "airspace infringements" welke bijna steeds door kleinere toestellen van "general aviation" veroorzaakt worden en niet door de grote transportvliegtuigen. Soms zijn de afstanden tussen twee vliegtuigen reglementair onvoldoende maar niet van die aard om botsingen te veroorzaken. We kunnen stellen dat er geen incidenten waren welke een grote kans maakten om tot een "crash" aanleiding te geven. 4. Tijdens de afgelopen vijf jaar gebeurde dit slechts één keer, te weten in oktober 2011 met een MD11. Er werd toen 26.000 ton brandstof op grote hoogte boven de Noordzee geloosd. Bij de landing was er nog 71.000 ton brandstof aan boord en vijf personen (inclusief bemanning).

 
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | ONGEVAL BIJ HET VERVOER | PROVINCIE WEST-VLAANDEREN | VOGEL | VEILIGHEID VAN HET LUCHTVERKEER