...

Bulletin nr : B051 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0112 - Zittingsperiode : 53


Auteur Steven Vandeput, N-VA
Departement Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Sub-departement Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Titel NMBS. - De productiviteit van de treinbestuurders (SV 167).
Datum indiening29/12/2011
Taal N
Publicatie vraag     B051
Publicatiedatum 06/02/2012, 20112012
Termijndatum03/02/2012

 
Vraag

Begin 2010 bleek uit een vergelijking van de nieuwe lijst van knelpuntberoepen van 2009 met die van 2008 dat het beroep van treinbestuurder uit de lijst is verdwenen. Uit het jaarverslag van de NMBS in 2009 bleek dat 442 treinbestuurders werden aangenomen. In 2006 nog maakte het jaarverslag van de NMBS melding van het feit dat treinbestuurders zeldzaam werden. Toch blijken niet alle knelpunten opgelost. Uit een eerder gestelde parlementaire vraag bleek dat in sommige regio's en in de Antwerpse en Luikse goederendepots nog steeds een tekort aan treinbestuurders werd ervaren. De daling van het aantal machinisten - bijvoorbeeld voor het goederenvervoer - kon enkel opgevangen worden met een productiviteitsstijging van de machinisten en een betere planning. Zo liet de CEO van NMBS Logistics weten dat het aantal afgelegde trein-kilometer per bestuurder in de eerste maanden van 2010 met 28 % gestegen is tot 24.900. Eerder bereikten ons berichten over het feit dat een machinist slechts 40% van de tijd effectief rijdt. Aan- en afkoppelen, veiligheidstests en het wegzetten van de trein doen de productiviteit dalen gecombineerd met planningsproblemen. 1. Hoeveel afgelegde trein-kilometers werden per bestuurder voor personenvervoer in 2008, 2009 en 2010 gerealiseerd? 2. Hoeveel afgelegde trein-kilometers werden per bestuurder voor goederenvervoer in 2008, 2009 en 2010 gerealiseerd? 3. a) Met welke criteria meet de NMBS de productiviteit van haar bestuurders? b) Kan u een inschatting geven hoeveel tijd van de werkuren wordt besteed aan het effectief rijden door bestuurders voor personenvervoer en voor goederenvervoer?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B062
Publicatiedatum 24/04/2012, 20112012
Antwoord

1. en 2. Omdat treinbestuurders zowel goederen- als reizigerstreinen besturen, is het onmogelijk mee te delen hoeveel treinkm een treinbestuurder voor het goederen- of reizigersvervoer afgelegd heeft. Wat de NMBS wel kan meedelen is hoeveel commerciële treinkm er per bestuurdersprestatie goederenvervoer of personenvervoer gepland worden. Hieronder vindt men de evolutie van de afgelopen vier jaren.[GRAPH: 2011201205871-10-112nl] 3. De volgende criteria worden gebruikt : a) het aantal treinkm per geplande prestatie; b) het aantal werkuren per geplande prestatie; c) het aantal uren effectief rijden per geplande prestatie; d) het aantal inzetbare dagen per bestuurder. 4. In 2011 bedroeg een geplande reizigersprestatie gemiddeld 8 uren en 8 minuten waarvan er 3 uren 51 minuten effectief werden gereden. In 2011 bedroeg een geplande goederenprestatie gemiddeld 8 uren en 16 minuten waarvan er 3 uren 58 minuten effectief werden gereden.

 
Eurovoc-descriptorenBESTUURDER | PRODUCTIVITEIT | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS