...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0342 - Zittingsperiode : 52


Auteur Linda Musin, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
Sub-departement Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Titel Belgacom. - Beheer van de telefooncellen.
Datum indiening05/02/2009
Taal F
Termijndatum13/03/2009

 
Vraag

In BelgiŽ zijn de telefooncellen tegenwoordig een verliespost, vooral door de komst van de gsm. Hoewel er in 2008 zowat 1600 telefooncellen werden verwijderd, staan er in ons land toch nog 7.945 weinig gebruikte cellen. Naar schatting een duizendtal cellen wordt zelfs nooit gebruikt... Belgacom heeft de wettelijke opdracht te zorgen voor een landelijk netwerk van ongeveer 2000 telefooncellen, maar wil toch de drastische daling van het gebruik van† de telefooncellen opvangen door een gestage afbouw van het aantal cellen. Met de telefooncellen wordt nochtans tegemoetgekomen aan een reŽle, weliswaar duidelijk afnemende vraag van een deel van de bevolking. In Zwitserland loopt een experiment dat daarom erg interessant is. Sinds oktober 2008 kan er vanuit 54 telefooncellen van de Zwitserse marktleider Swisscom namelijk gratis worden getelefoneerd. Privťbedrijven betalen sponsorgeld voor die cellen en mogen er in ruil reclame op aanbrengen. 1. Zou er in ons land zo een experiment kunnen worden opgezet, opdat de telefooncellen behouden blijven en de kosten ervan worden gedrukt? 2. Zou Belgacom die weg kunnen bewandelen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 16/03/2009, 20082009
Antwoord

Belgacom interesseert zich voor initiatieven die mogelijk kunnen bijdragen tot het verbeteren van de rendabiliteit van de telefooncellen. In het verleden heeft zij reeds de mogelijkheid onderzocht om bijkomende inkomsten voor de telefooncellen te genereren via de verkoop van reclameruimte op deze telefooncellen. Uit deze studie heeft Belgacom kunnen afleiden dat de telefooncellen die theoretisch interessant zijn vanuit reclameoogpunt precies die cellen zijn die het vaakst worden gebruikt. Dit betekent dat de telefooncellen die heel zelden worden gebruikt, niet geschikt zullen zijn om 'sponsors' aan te trekken en dus geen reclame-inkomsten kunnen genereren die de kosten voor het onderhoud van deze cellen zouden kunnen financieren. In die context is het vandaag niet duidelijk in hoeverre een initiatief zoals door Swisscom werd getest, zijn nut in BelgiŽ zou kunnen bewijzen. Dit neemt niet weg dat Belgacom de resultaten van dit project aandachtig zal opvolgen om het succes ervan te evalueren in termen van het aantal hiertoe gebruikte telefooncellen, omdat duidelijk is dat indien dit project beperkt blijft tot een heel klein aantal telefooncellen, de inkomsten te laag zullen zijn om ernstig bij te dragen tot de rentabiliteit van de cellen. Ook dient er te worden opgemerkt dat de projecten met potentiŽle investeerders redelijk zware investeringen vereisen. De agentschappen die zich bezighouden met het aanbrengen van reclame verkiezen immers doorgaans stadsmeubilair dat nieuw is om een zo goed mogelijke kans te maken om adverteerders aan te trekken. Het bestaande stadsmeubilair wordt echter als te oud en niet aantrekkelijk genoeg aangezien.

 
Eurovoc-descriptorenTELEFOON
Vrije trefwoordenBELGACOM