...

Bulletin nr : B049 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0041 - Zittingsperiode : 52


Auteur Valérie De Bue, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
Sub-departement Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Titel De Post. - Verstoorde postbestelling in Waals-Brabant.  (MV 6992)
Datum indiening15/01/2009
Taal F
Publicatie vraag     B049
Publicatiedatum 16/02/2009, 20082009
Termijndatum13/02/2009

 
Vraag

Begin juli 2008 hebben de bewoners van de wijk 'Beau Site' te Rixensart gedurende bijna vier dagen geen post ontvangen. Een geërgerde wijkbewoner diende daarop klacht in tegen De Post.  In een andere gemeente, Rosières, werd de postbezorging eveneens ernstig verstoord. Het probleem zou veroorzaakt worden door afwezige personeelsleden. Dat excuus kan echter geenszins worden ingeroepen om de vastgestelde tekortkomingen te vergoelijken. De jaarlijkse vakantieperiodes liggen immers lang op voorhand vast.  Sinds de afschaffing van een brievenbus in het centrum van de gemeente zijn de relaties tussen Rixensart en De Post vertroebeld. De gemeente wil nu de rol van De Post overnemen door er zelf een brievenbus te plaatsen. Gemeenteambtenaren zouden die bus dan lichten en de briefwisseling naar het hoofdkantoor van Genval brengen. 1. Hoe is het zover kunnen komen? 2. a) Is de toestand opnieuw genormaliseerd? b) Hoelang heeft een en ander geduurd? c) Welke maatregelen zullen er getroffen worden om een herhaling in de toekomst te voorkomen? 3. Hoe verklaart u dat De Post geen rekening heeft gehouden met het feit dat er tijdens de jaarlijkse vakantieperiodes minder postbodes aanwezig zijn? 4. Hoe zal De Post haar klanten - buiten het aanbieden van de gebruikelijke excuses - vergoeden voor de geleden schade? 5. Welke sanctie hangt De Post boven het hoofd, omdat ze gedurende vier dagen de post niet uitgereikt heeft? 6. Mag de gemeente Rixensart zelf een brievenbus installeren en lichten? 


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B051
Publicatiedatum 02/03/2009, 20082009
Antwoord

Uw vraag met betrekking tot de problemen in verband met de uitreiking van de briefwisseling in Rixensart en Rosières werd door De Post grondig onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de vakantieverloven van de uitreikers wel tijdig werden gepland. Alhoewel alle diensten binnen het kantoor van Rixensart op 30 juni werden verzekerd, werden uitzonderlijke en onverwachte afwezigheden van meerdere postmannen gemeld tijdens de eerstvolgende dagen. Ondanks initiatieven die door het lokale management werden genomen, konden enkele straten van deze entiteit tijdens enkele dagen niet bediend worden. Vanaf donderdag 3 juli, werden interimarissen tewerkgesteld in het kantoor van Rixensart. Bijgevolg begon de achterstand in de uitreiking van de briefwisseling te verminderen en de toestand werd volledig genormaliseerd op dinsdag 8 juli. Overigens bleef het personeel, dat tijdens deze periode in versterking was ingezet, tijdelijk ter plaatse om elk eventueel risico tot herhaling van deze toestand te vermijden. De vergoedingsaanvragen, zullen geval per geval onderzocht worden in overeenstemming met de algemene voorwaarden betreffende de dienstverlening door De Post. Het beheerscontract met de Staat voorziet in het meten van de uitreikingskwaliteit door een onafhankelijk orgaan. De tarifaire evolutie is gedeeltelijk gebonden aan het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen. Uit de laatste metingen blijkt dat meer dan 95% van de poststukken op tijd geleverd worden. Dit is meer dan de doelstelling van het beheerscontract. Er is geen specifieke sanctie voor het door u gemeld geval. In antwoord op uw vraag over de installatie van een postbus alsook over het inzamelen van de briefwisseling door de gemeente van Rixensart, deel ik u mee dat, alleen De Post de verantwoordelijkheid heeft om een netwerk van inzameling en uitreiking van de briefwisseling te organiseren overeenkomstig de voorwaarden die in het beheerscontract worden voorzien, en dit in haar hoedanigheid van openbare dienstverlener.

 
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | DIENSTEN | POSTDIENST
Vrije trefwoordenKLACHT