...

Bulletin nr : B103 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0155 - Zittingsperiode : 52


Auteur Wouter De Vriendt, ECOGRO
Departement Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
Sub-departement Mobiliteit
Titel Luchthaven van Oostende. - Firma's. - In Ghana geregistreerde vrachttoestellen.
Datum indiening16/03/2010
Taal N
Publicatie vraag     B103
Publicatiedatum 20/04/2010, 20092010
Termijndatum19/04/2010

 
Vraag

Op de luchthaven van Oostende vliegen de firma's Air Charter Express (ACE) en Meridian Airways met zeer oude in Ghana geregistreerde toestellen type DC8 (bouwjaren '60-'70 van de vorige eeuw).  Deze maatschappijen opereren onder een Ghanees AOC (Air Operator's Certificat). Volgens de FAA (Federal Aviation Administration), de luchtvaartautoriteiten van de Verenigde Staten, is Ghana een CAT2-land en niet in staat om de standaarden van de ICAO (International Civil Aviation Organization) met betrekking tot de luchtwaardigheid van de aldaar geregistreerde vliegtuigen te waarborgen.  Volgens onze informatie worden de 41 jaar oude vliegtuigen grotendeels ingezet voor militaire transporten in opdracht van het Brits leger naar oorlogsgebieden in onder andere Irak (Basrah) met tussenstops in Oostende.  De ACE/Meridian vliegtuigen zijn zeer vervuilend, roetuitstotend en veroorzaken heel wat geurhinder in de woonwijken naast de luchthaven. 1. a) Hoeveel SAFA inspecties zijn er in de jongste vijf jaar uitgevoerd op deze Ghanese vrachttoestellen door de Belgische CAA (Civil Aviation Authorithy)? b) Welke vaststellingen werden gedaan? 2. a) Welke ladingen vervoeren deze toestellen volgens het boordmanifest? b) Hoeveel inspecties van lading en manifest zijn er de jongste vijf jaar geweest? c) Welke problemen zijn daarbij eventueel gerezen? 3. a) Hebben deze bedrijven vergunningen aangevraagd voor het aan boord hebben van gevaarlijke stoffen, wapens, wapentechnologie of explosieven? b) Zo ja, wanneer en voor welk type materiaal of technologie gaat het telkens? 4. a) Voert ACE/Meridian gouvernementele of NATO-opdrachten uit? b) Zo ja, voor welke mogendheden? 5. a) Waarom worden deze toestellen met eventueel een explosieve militaire lading aan boord, toegelaten te opereren op een stedelijke luchthaven waarvan de eerste woonwijken, winkelcentra en scholen op slechts 300 meter van het einde van de banen liggen? b) Waarom worden deze zeer oude toestellen toegestaan op te stijgen boven het Seveso-gebied van Oostende?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B104
Publicatiedatum 26/04/2010, 20092010
Antwoord

1. a) Aantal SAFA-controles uitgevoerd door het DGLV op toestellen van Air Charter ExpressLtd (ACE) en Meridian Airways in de loop van de laatste vijf jaar:[GRAPH: 2009201015456-16-155-nl] De bevindingen werden opgenomen in de SAFA-database van EASA. 1. b) Bij deze controles werden talrijke vaststellingen gedaan. Voor ACE betrof het 26 vaststellingen, voor Meridian Airways 19. Al deze vaststellingen werden meegedeeld aan de Ghanese luchtvaartautoriteiten, verantwoordelijk voor het toezicht op deze maatschappijen. Daarnaast heeft het DGLV ook contact opgenomen met de Europese Commissie, die momenteel een veiligheidsanalyse over deze maatschappijen uitvoert met het oog op een eventuele opname op de Europese zwarte lijst. 2. Controles op het boordmanifest en de lading van vliegtuigen vallen onder de primaire verantwoordelijkheid van de diensten der Douane (FOD Financiën). 3. a) Er werden aan ACE twee toelatingen gegeven voor het vervoer van gevaarlijke goederen (op 14 februari 2008 en 28 februari 2008). Door Meridian Airways werden geen aanvragen ingediend. 3. b) In beide gevallen ging het om aanvragen voor reguliere gevaarlijke goederen, te weten brandblusapparaten, lithiumbatterijen, compressed gas, motoren, spuitbussen en dergelijke, dus niet om aanvragen voor klasse 1-vergunningen (explosieven). 4. Van ACE is bekend dat het vluchten uitvoerde naar Basrah (Irak) voor rekening van het Britse leger. 5. In toepassing van Annex 14 van het Verdrag van Chicago heeft het DGLV de luchthaven van Oostende gecertificeerd, en worden de operationele procedures en de infrastructuur regelmatig aan audits en inspecties onderworpen. Zij beantwoordt dan ook aan alle internationale veiligheidsvoorschriften.

 
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | GHANA | LUCHTVAARTLIJN | GOEDERENVERVOER | VEILIGHEID VAN HET LUCHTVERKEER