...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0233 - Zittingsperiode : 52


Auteur Wouter De Vriendt, ECOGRO
Departement Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
Sub-departement Mobiliteit
Titel Vluchten over korte afstand van en naar luchthaven van Oostende.
Datum indiening05/11/2008
Taal N
Termijndatum08/12/2008

 
Vraag

Steeds meer worden er bewegingen opgemerkt over korte afstand van en naar de luchthaven van Oostende. Op zondag 27 april 2008 bleken er vijf vluchten te hebben plaatsgevonden op korte afstand, tussen Brussel en Oostende. Blijkt dat de vluchten werden uitgevoerd met lege toestellen. In oktober 2008 waren er op zijn minst achttien bewegingen van vrachtvliegtuigen tussen Oostende en Luxemburg. Deze vluchten werden uitgevoerd door B747-200 vliegtuigen van MK Airlines. In totaal waren er in oktober 2008 62 korteafstandsvluchten. Dit zijn slechts enkel voorbeelden ter illustratie van het grote aantal korte afstandsvluchten van en naar de luchthaven van Oostende. 1. Kan u bevestigen dat bovenstaande korteafstandsvluchten hebben plaatsgevonden? 2. Waarom worden bewegingen met lege toestellen uitgevoerd, in het algemeen en specifiek wat betreft de vluchten op zondag 27 april 2008 tussen Brussel en Oostende? 3. Kan u meedelen hoeveel vluchten werden uitgevoerd door jets van meer dan 5,7 ton van of naar de luchthaven van Oostende, op maandelijkse basis sinds januari 2007 tot heden? Graag op te splitsen in: a) drie afstandscategorieën: minder dan 150 km; van 150 km tot en met 200 km; meer dan 200 km tot en met 300 km.; b) vrachtvluchten en personenvervoer; c) benutting van vervoercapaciteit: leeg, vol, benutting tot 50%, benutting van 50%-100%. 4. Welke omzet vertegenwoordigen de vluchten op korte afstand voor de luchthaven van Oostende in absolute cijfers en welk aandeel vertegenwoordigt dit van de totale omzet van de luchthaven? 5. Wat is voor de luchthaven van Oostende de gemiddelde winstmarge op de korteafstandsvluchten (maximum 300 km) enerzijds, en op de langeafstandsvluchten anderzijds? 6. A. Kan u de evolutie geven van de CO2-uitstoot van de vluchten die vertrekken en toekomen op de luchthaven van Oostende, per jaar sinds 2005 tot en met 2008 (desnoods een raming voor 2008)? Graag op te splitsen in: a) korteafstandsvluchten (max. 300 km) en langeafstandsvluchten; b) vluchten voor personenvervoer en vrachtvervoer. B. Kunt u aangeven welke gemiddelde CO2-uitstoot waarden hierbij gehanteerd worden? 7. Acht u het wenselijk maatregelen te nemen om het aantal vluchten over korte afstand af te bouwen en de benutting van de vervoercapaciteit te verhogen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B042
Publicatiedatum 01/12/2008, 20082009
Antwoord

 De subvragen 1, 3, 4, 5, en 6 zijn van statistische aard. Ik beschik over geen gegevens om erop te antwoorden. Deze moeten worden opgevraagd bij het Vlaams Gewest, aan wie het luchthavenbeheer rapporteert. 2. Volgens de informatie waarover ik beschik heeft er enkel op 27 april 2008 een vlucht plaatsgevonden tussen Oostende en Brussel. Dit was geen commerciële maar een positioneringsvlucht. Positioneringsvluchten worden uitgevoerd met lege vliegtuigen om het vliegtuig klaar te houden voor vertrek. Bewegingen met lege vliegtuigen kunnen ook plaatsvinden omwille van andere redenen, zoals het overvliegen van het toestel naar een onderhoudsatelier, de opleiding van piloten of dienstvluchten. 7. Een gelijkaardig initiatief werd enkele jaren geleden opgestart vanuit het Waals Gewest en overgeheveld naar het federaal niveau. Het is geen reglementering geworden omdat men het niet eens werd over de te maken uitzonderingen (waaronder bijvoorbeeld positioneringsvluchten.). Ik ben ook voorstander van een dergelijke reglementering en ik zal overleg plegen met de Gewesten om een oplossing te vinden voor de toepassingsmodaliteiten.

 
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | LUCHTVERKEER