...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0215 - Zittingsperiode : 52


Auteur Wouter De Vriendt, ECOGRO
Departement Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
Sub-departement Mobiliteit
Titel Gecrashte Boeing 747. - Verarmd uranium.
Datum indiening17/10/2008
Taal N
Termijndatum24/11/2008

 
Vraag

Volgens een artikel in De Standaard van 6 juni 2008 "werd enige radioactiviteit vastgesteld" van verarmd uranium in de gecrashte Boeing 747 in Zaventem. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) meldde dat er absoluut geen gevaar is voor de omwonenden, aldus De Standaard. 1. Was er sprake van brand in het vliegtuig? De brandweer verrichtte bluswerkzaamheden (cfr. televisiebeelden). 2. Oude toestellen van het type Boeing 747 bevatten balansgewichten die gemaakt zijn van verarmd uraniummetaal. Vanaf 1981 werd dit vervangen door een niet-radioactief metaal. Was de gemeten radioactieve straling afkomstig van de balansgewichten of van andere bronnen in het gecrashte vliegtuig te Zaventem? 3. Waren de balansgewichten beschadigd of onderhevig aan grote hitte tengevolge van de crash? 4. Welke instantie voerde de metingen van radioactiviteit uit en met welke types van meetinstrumenten? 5. Kan u een detail geven van de meetresultaten? 6. Waar werden de balansgewichten of eventueel andere radioactieve bronnen naartoe gebracht voor verwerking? 7. Werden voor het personeel dat het verarmd uranium uit de Boeing moest verwijderen de door de Federal Aviation Administration (FAA) voorgeschreven richtlijnen gerespecteerd, te weten onder meer het dragen van een stofmasker, van handschoenen en van een bril ter bescherming van de ogen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B039
Publicatiedatum 03/11/2008, 20082009
Antwoord Zie in de pdf versie van het bulletin :       B039
 
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | RADIOACTIEVE STOF | VLIEGTUIG